amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Четвъртък, 01 Октомври 2009 10:46
Студио:

G. Evels & S. Papitto – b4architects

Държава: Italia
Град: Roma

Групата от архитекти е основана през 2003 в Рим от Gianluca Evels, Francesco Fazzio, Lorenza Giavarini, Stefania Papitto като свободно обединение от архитекти.

От 2008 активни партньори в него са Gianluca Evels и Stefania Papitto. "Ние се занимаваме с проекти от градско и ландшафтно проектиране до интериорен дизайн и реставеация, в процес, който обхваща специфични знания, винаги уважавайки околната среда и нейните характеристики. Нашият подход към всеки проект е свързван с ангажирането на различни страни в креативно сътрудничество, за да дефинираме целите на проекта с балансирана комбинация и критичен прочит на местния контекст и нашата "външна" перспектива. Качеството в градоустройството не се крие само в отделен архитектурен обект, но също и във връзките между обекта и контекста.

И въпреки това основанта тема е как мястото и останалата част на града могат да се променят спрямо тази интервенция, това е винаги свързвано с обновяване, новаторска свързваща система, която използва съществуващите връзки и новите такива. Работата върху предишно съществуващи пространства и интериорният дизайн на се опитват да обяснят всички налични елементи в нов синтез: следите от историята върху една сграда, очакванията на клиента, психо-чувствителните аспекти на архитектурата, обединени в продължителна пространствена и визуална история. Изглежда необходимо преминаването от различни мащаби по различен начин, за да се открие нова и гъвкава йерархия на избор за нов алтернативен градски вид."

Проекти на b4architects са изложени в различни градове в Европа (Sevilla, Santiago de Compostela, Wien, Helsinki, Sofia, Oslo) и Северна Америка (Vancouver, Toronto, Seattle). Те са участвали в секция “Uneternal city” в проекта “Tran-city”, изложен на 11-тото биенале във Венеция през 2008 и са получили специална награда от КАБ за проекта “Folding-scraper” във Ванкувър по време на 12-тото Световно триенале по архитектура Интерарх 2009.