amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Сряда, 07 Март 2012 16:59
УЛИЦИ, ГРАДИНИ, ПЛОЩАДИ, КЪЩИ И ЦЪРКВИ

Разположен в сърцето на Тракия, Чирпан, третият по големина град в Старозагорска област, има древна и богата история и култура. Историческите извори сочат следи от живот по тези места още от края на неолита (около 5 000 г. пр.н.е.), античността и средновековието.

Градът е наследник на антично римско селище. В близост до него в местността Карасура археолозите са открили поселение, което в древни времена е било станция върху най-краткия път между Европа и Близкия изток, който е свързвал значимите антични градове Сингидунум (Белград), Сердика (София) и Адрианополис (Одрин) със столицата на Източно-римската империя Константинопол, по-късната Византия и днешния Истанбул на Босфора.

През вековете оттук преминават римски легиони, завоеватели, кръстоносци, мирни пътници и търговци, някои от тях го избират за свой дом.

Иречик и Карел Шкорпил споменават две селища, свързани с Чирпан. Едното е Пизос или Пизус (Голямо тържище), открито от Шкорпил до с. Димитриево, с великолепен надпис и останки от монументални сгради. Вероятно първоначално изградената пътна станция прераства в тържище. В надписа се споменават и няколко съседни квартала.

Някои изследователи считат, че Пизос е предшественика на Чирпан от антично време и че римските квадри са пренасяни в града от там. По-късни проучвания се спират на името Карасура и го локализират югоизточно от с. Рупките. През 80-те години немско-българска археологическа експедиция открива монументалната порта на Римската митница и разклонението на античната Виа Диагонале за Адрианопол и Виа Анхиало през Августа Траяна (Берое). През последните 25-30 години бе разкрит значителен антично-средновековен град с акропол на север и голява трикорабна базилика на 250 метра на запад до Виа Диагонале за Филипополис. Разкопките продължават на юг, където започва да се контурира втората част на града и монументалната му крепост с втори некропол на южния хълм.

Публикациите в няколко сборника на немски и български език уверено сочат Карасура като най-значим исторически обект по днешната автомагистрала „Тракия”. Лесно достъпен, само на 130 метра от магистралата, с налични два пешеходни подлеза, Карасура може с малко средства да се превърне в значим археологически и туристически обект.

Още повече, че и днес магистралата продължава да има същата важна функция в европейското транзитно движение, както в древността, когато това е бил най-краткия път между Европа и Близкия Изток. В Чирпан днес най-интересни са четирите църкви, и особено старите римски фрагменти с все още неразчетени надписи на някои от тях. Най-старото упоменание за средновековния Чирпан е от 1486 г. в стар турски документ. Следователно, на това място и с това име градът се появява едва след идването на турците.

Сега вече е ясно, че повече от римските детайли в Чирпан са донесени от Карасура. Първите от тях вероятно са от 1754 г. при строежа на параклиса „Св.св. Кузма и Дамян” и първото килийно училище, около което израства манастирче. В него през 1831г. иеромонах Харитон, заедно с чирпанските си ученици прави още два преписа на Паисиевата история с ценни прибавки за значимите български градове в Северозападна България Пирот, Цариброд, Босилеград и Враня.Този ценен принос е използван от сина на Григор Парличев за брошурите му за тези градове, писани през 1915 г.

През 1834 г. чирпанските първенци получават документ за основен ремонт. Огромната ограда превръща новата църква „Св.Богородица” в най-значимия исторически паметник. При два внимателни огледа с отеца открих повече от 15 антични фрагмента, чудни архитектурни детайли и дървени тавани в притвора и галерията. Явно това (КОЕ?) е дело на големия първомайстор Петко Боз (Гизда Петко - 1783-1846 г.)

При това една от най- хубавите, заедно с известните „Св. св.Константин и Елена” в Пловдив, ”Св. Богородица” в Казанлък е „Св.София” в Сливен. Негови ученици строят черквата „Св.Арх.Михаил” в южната махала на Чирпан. Нови десетина антични детайла и тук чакат обмер и свързване с паметта на Карасура. И тук има ценни детайли от камък и дърво в интериора. Църквана „Св.Спас” в северната махала, заедна с къщата музей ”Яворов” образуват ценен ансамбъл, откриващ хубава панорама на север и запад към автомагистрала „Тракия”. Старата гробищна църква и парка около нея също пазят историческа памет, ценни детайли, вековни дървета и ценна разтителност. На другия край на парка е площадчето с двете гари, което с нови градски и паркови функции трябва да притегли обществено оживление.

Историческият парк „Текира”около извора, породил средно-вековния град, беше привлекателен с малкия си плувен басейн. Новите, явно временни постройки, трябва да отстъпят на паркови обекти, за да се осигури и търговско оживление. Освен това булевард с велоалеи трябва да го обвърже с чаршията, градския център и другите исторически ядра.


Чирпан 11.11.2011
Арх.Йордан Тангъров
1, 2. Църквата “Св. Богородица” - 1834г., първомайстор Петко Боз
3. Църква „Св. Арх. Михаил“
4. Района на Чирпан: а) Римска пътна станция; б) Карасура; в) Изварите Текира
5. Най-старият манастир „Св. Атанасий“ 343 г. (Сердикйският събор) 6. Църквата и аязмото