amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Къщата на ул. “Филип Кутев” 2 в Бургас е една от тези малки, но издържани в архитектурно отношение сгради от началото на ХХ век, които налагат усещането кога едно селище започва да добива облика на град. Построена е през 1910 г. като жилищно–търговска сграда на метри от входа на морската градина и в непосредствена близост до железопътната гара. Преди започване на цялостната й реставрация тя бе в тежко състояние поради неправилно стопанисване и напълно занемаряване през годините.Съществуването й до наши дни се дължеше единствено на изключително качественото за времето си строителство.

За екипа на „Нивел” ООД бе истинско предизвикателство да разработи и реализира проекта за възстановяването й. Основното изпитание за нас беше да намерим баланса между етичното отношение към архитектурната автентичност, спазвайки задължителните правила за работа по архитектурен паметник, и характерните изисквания в съответствие с новата й функция- сградата на Българско национално радио в Бургас. В подобни случаи е напълно логично да се появят противоречия между различни и дори отричащи се една с друга законови норми. За взаимно противоречащите си изисквания, с които се сблъскахме, е достатъчно показателен само един от многото примери: посоката на отваряемост на входната врата /навътре/ като оригинален детайл, кореспондиращ с части от пластиката на фасадата, и съвременните норми за противопожарна и аварийна безопасност, които налагат отваряемост навън на входните врати на обществените сгради. В подобни случаи единствено волята за разумен компромис и тълкувателно интерпретиране на различните изисквания може да изведе до правилно решение.

Работите по цялостната реставрация на сградата - екстериор, интериор и покрив, бяха извършени основно чрез изработването на редица нови детайли по оригинален образ без компрoмис при използването на характерните материали за тях.

Необходимостта от конструктивно укрепване и вграждане на стоманобетонови конструкции наложи цялостен демонтаж на елементите от интериора. Освен това, те бяха физически негодни за съществуване и употреба. Такова беше състоянието и на ламариненото покритие на покрива. Дървените вътрешните стълби също бяха демонтирани и изградени с основа от стоманобетон, но запазвайки точно разпределението на стъпалата и характерните дъговидни извивки.

Новите врати и прозорци изработихме по оригинален детайл от масивна широколистна дървесина. Вътрешната стълба, както и парапета, също обшихме с масивни дървени стъпала и плинтове. Напълно възстановихме лампериите по стените и характерния асма таван. Копие на оригиналната е и входната врата.

След основен преглед на покрива и подмяна на някои компрометирани части от дървената конструкция, покривното покритие бе изработено изцяло наново в оригиналния си вид от бяла цинкова ламарина, която освен дълготрайността си като материал, дава и пълното усещане за автентичност на архитектурния паметник.

Общественото лице за възприемането на една сграда е нейната фасада. Затова положихме изключителни усилия за възстановяване на предната фасада на сградата, която откъм улицата е орнаментирана в класическа вертикална триосова подредба, определена от пиластри с каналюри и коринтски капители. Прозорците са богато оформени и рамкирани с фронтони и подпрозоречни пана с балюстрада. Главният корниз само челно е “подпрян” от 25 конзоли с акантови листа, а по страничните фасади обръща без тях и се явява единственият пластичен детайл. Междуетажният корниз, който отделя ордера, е сравнително широк и макар плитък като пластика, е с доста разчленена разгъвка.

Входната врата е оформена сдържано с две пиластри и каналюран свод с ключов камък. Екстериорът не носи натрапчиви детайли, но е балансиран много добре като цялостно възприятие, в т.ч. и детайлираното ламаринено покривно покритие на мансардния етаж.

Състоянието на фасадите преди реставрацията бе тежко, следствие на доста фактори: следи от обгаряния, неотводнен покрив и течове, пребоядисвания с неподходящи бои и наслагването им в дебели слоеве, затлачващи характера на детайлите, неуместни опити за възстановка на разрушенията.

Оценката на състоянието и преценката за намеса по фасадите винаги е относителна при визуален оглед. Истинската картина се разкрива едва след като се поставят скелите и се извърши т.н. „основното претърсване” на професионален език. Това налага вземане на решения в движение и преценка на място за методите на работа.

В случая с тази сграда, под ръководството на реставратора Любомир Воденичаров, първоначално бяха отстранени всички покрития от бои върху елементите и бяха премахнати следите от предишни неуспешни опити за реконструкция на разрушените детайли. Времето и неумелата човешка намеса бяха нанесли най-големи поражения върху капителите. В този случай, след напълно почистване и разкриване на оригиналната повърхност, изработихме копия от полимербетон, които бяха монтирани наново. За линеарните пластични елементи изработихме шаблони по контура на съществуващите участъци, като разрушените места бяха изтеглени с нова подходяща циментова полимерна смес и интегрирани с оригинала. След проби на няколко вида материал, най-удачен се оказа продукт на “Weber”. От същия материал, който е с олекотен пълнител и в удобно тиксотропно състояние, с достатъчно дълго отворено време за работа, изпълнихме и частичните реконструкции на останалите орнаменти. Цветното решение осъществихме по предварително съгласуван с НИНКН проект. За неговото изпълнение бяха избрани фасадни бои с устойчиви оцветители, базирани на силикатна основа, предвид спецификата на местоположението на фасадата – в непосредствена близост до брега на морето. За да бъде възможно експонирането на реставрираната сграда и през тъмната част на денонощието, бе монтирано фасадно осветление.

Така, благодарение на високия професионализъм на екипа на “Нивел”ООД, в един емблематичен за духа на стария Бургас район, бе възродена, в подобаващ за архитектурните си качества вид, една стара сграда, в която ще се помещава местната структура на Българско национално радио.инж.Силвия Йорданова,
управител на “Нивел”ООД