amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Започнаха укрепителни работи на мост над р. Росица, обявен за недвижима архитектурна ценност, строен от майстор Кольо Фичето през 1857 г.

Новината оригинално е публикувана в www.technostroi.com