amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Четвъртък, 01 Октомври 2009 15:54
Изложба, наречена “ZOO” в INES BARRENECHEA GALLERY в Мадрид от 15-ти Октомври до 14-ти Ноември
Mawashi Geri прави спонтанни фотографии и ги нарича изкуство. Той избира конвенционални ситуации като маха контекста, така променя тяхното първоначално значение.
"Изложбата ZOO е компилация от фотографии, които се стремят да рефлектират върху състоянието на човешката природа и нейните взаймодействия с природата. Едновременно визуланите и концептуални аспекти са изправени лице в лице с границите на тези изображения. Резултатът на тази конфронтация не само извлича ослепитени и пълни със живот снимки, но и служи за силна ирония, която потвърждава дивия инстинкт, който всички ние притежаваме като животни."
Избрани фотографии от Mawashi Geri