amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Въз основа на идеи за транспониране и движение художникът Петър Янсен използва формите на човешкото тяло, за да създадете енергични пространства. В тези скулптури са уловени секвенции на човешките движения в пространството и времето, в единна рамка.

Можете да видите повече и да закупите фигурите на Петер Янсен в интернет Магазина на www.technostroi.com

VIA www.technostroi.com