amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

На организираната от КАБ пресконференция във „Виваком Арт Хол“ беше представена Националната инициатива „АРХИТЕКТУРА+ КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“.

„Ние оформяме материалната среда чрез духовните ни въжделения и след това средата оформя нас” каза инициаторът на инициативата арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на КАБ. „От векове обществото се опитва да отговори на въпроса: „Кое идва първо - материалното или духовното? - Архитектурата е това, което ги обединява! Работата по подобряването на градовете и сградния фонд е ключ към ускоряването на икономическото възстановяване и повишаване на конкурентоспособността, по-ниско потребление на природни ресурси и разрешаването на проблема с „енергийната бедност“. Качествената устойчива архитектура е пътят за решаване на много проблеми.”

За да сподели своята визия за постигане на тези цели Камарата на архитектите в България тази година се включи активно в програмата на SOFIA ARCHITECTURE WEEK с конкретни събития и инициативи. Те бяха представени от присъстващите на пресконференцията организатори и партньори – арх. Николай Баровски, арх. Десислава Димитрова, Бойка Огнянова, Мария Янкова, Емил Иванеску от Румъния. Адрияна Михайлова от Виваком представи трансформираната фасада на Телефонната палата. – превърната в компютърна клавиатура по проект на арх. Бранимира Славова, която спечели първо място в обявения през пролетта конкурс. Трансформацията вече е реализирана и зад паметника на Джон Атанасов фасадата на Телефонната палата се превръща в пано за важни социални послания.

Събития, организирани от Камара на архитектите в България, във връзка с отбелязване на 75-та годишнина на КАБ и Софийската седмица на архитектурата.

 От 19.00 часа на 21 ноември - презентация на третокласника от 119-то у-ще Иво Лозанов за живота на една друга планета вследствие на негово пътешествие). Журиране на представени проектите, участвали в ежегодния конкурс на КАБ „Устойчива архитектура в България 2020-8“. Ще присъстват специалисти и архитекти в изграждането на зелена архитектура у нас и чужбина и други „важни“ специалисти. Виваком арт хол, ул. Гурко 4.

 В продължение на две седмици от 19 ноември от западната страна на НДК ще има изложба „75 години КАБ“. Вижте лицата на всички архитекти в България!

 От 19 ноември до 2 декември пред централния вход на НДК изложбата “Детайли от живота на архитектурата” ще показва детайли от сгради в София от различни периоди и архитектурни стилове. В последните дни на изложбата ще се проведе томбола с награди между позналите вярно всички детайли.

 На 24 ноември, събота, в НДК ще се проведе „Ден на отворените врати на архитектите”, където от 13 часа всеки желаещ ще може да се срещне с водещи архитекти, да разбере как работят те и да получи съвет и насоки. Безплатна консултация за всички желаещи.

 След срещите, от 17 часа ще се проведе Дискусия за ролята на архитекта и архитектурата в ежедневието ни и в съвременното общество.

 На 26 ноември от 18 часа в НДК ще бъде официалното откриване на седмицата в присъствието на кмета на София, представители на МРРБ и други отговорни лица.

 От 18.30 часа ще е връчването на наградите от е-конкурса на КАБ „Устойчива архитектура 2020-8”.

 От 18.45 часа арх. Майкъл Стентън, бивш председател на АИА и носител на награда за цялостно творчество 2010 в Калифорния, САЩ, ще направи презентация за наградите на АИА за природосъобразна архитектура и нейното значение за човешкото културно развитие.

 27 ноември 2012 г. от 19.30 часа на ул. „Гурко” № 4 - презентация на арх. Майкъл Стентън. Филм за награди на Американския институт за архитектура, 2012г. ще презентира американския град през 21 век и културното му развитие.

Постоянни събития по време на форума ще бъдат многобройни изложби, сред които изложбата на Архитектурния съвет на Европа за устойчива архитектура в Европа.