amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Четвъртък, 04 Март 2010 12:02

Национална конференция - „Устойчиво строителство и енергийна ефективност”


11 март 2010 г., Интер Експо Център, София


Организатор: Градът Медиа Групп


1.Законодателство и нормативна уредба


Панел I

Несъвършенствата на закона

Стимулира ли в достатъчна степен действащото законодателство строителството и обновяването на сградите в съответствие с принципите на устойчивото развитие? Къде са пропуските?

Какви изисквания налагат отделните нормативни актове като Закона за енергийната ефективност, Закона за етажната собственост и Закона за устройство на територията в сферата на енергийната ефективност? Кои са слабите им страни?

Доколко са обвързани трите закона? До каква степен успяват да стимулират и контролират нивото на енергийната ефективност в строителството и в съществуващия сграден фонд?

Защо не виждаме активни действия при обновяването на сградния фонд – жилищен и обществен? Защо липсва контрол при частичното обновяване на сградния фонд и от кого зависи той да бъде наложен?

Какви действия трябва да се предприемат за да се услесни координацията по отделните дейности по енергийна ефективнсот, строителство и енергийно обновяване? Какви са новите моменти в Наредба 7 и кое предизвика нейното обновяване?

Как се прилагат и контролират нормите за енергийна ефективност при съществуващия сграден фонд? Помага или пречи Законът за етажната собственост? Какви задъжения поставя той пред изпълнение на програмите за саниране на жилища?

Как се прилагат и контролират нормите за енергийна ефективност при новото строителство?


Панел II

Механизми за финансиране при обновяване на сграден фонд – възможности, проблеми, действия

Кои са действащите в България програми за обновяване на жилищния фонд? Какви кредитни линии съществуват по отношение на жилищния и обществения сграден фонд? Как най-добре могат да се усвоят парите?

Кои са най-добрите модели на финансиране? Какво се случва с програмите за обновяване на жилищния фонд?

Къде се къса нишката в целия процес и от кои институции зависи успешното прилагане на програмите?

ЕСКО договорът – как се прилага, къде се прилага, къде и защо не се прилага?


Панел III

Устройствено планиране, архитектурно и инженерно проектиране на зелени сгради

Планираме ли устойчиво? Какво е значението на устройственото планиране за устойчивото развитие? Достатъчни ли са изискванията на законодателството?

Енергийна ефективност в градоустройственото планиране: какви са ключовите принципи и спецификата на архитектурните композиции в общите планове на градовете, за да се постигне максимален баланс между застрояване и енергийна ефективност? Коя е енергоефективната архитектура?

Какви са важните особености при проектиране на енергоефективни сгради? Какво не трябва да забравяме?

Значение на инженерното проектиране.


Панел IV

Устойчивото строителство – технологии, материали, управление

Каква е сградата на утрешния ден?

Кои са технологиите и материалите, необходими за реализацията на един устойчив проект?

Как отделните компоненти и системи в сградите ги правят зелени?

Как отделните компоненти и системи се интегрират и какви са взаимно подпомагат функциите си?

Еволюция или революция: какво ще ни донесат новите материали и технологии?


За повече информация: 02/958 88 33, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


снимки: money.bg