amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction


Лондонският офис на студио John Thompson & Partners спечели наградата за устойчива сграда на конкурса Sustainable Cities, който се проведе в Лондон.

Наградата е своеобразно признание за обновяването на съществуващата от 20-те години на миналия век складова сграда на ул. "Грейт Сътън". Проектът обединява системи, технологии и материали, които драстично намаляват енергийните нужди на зданието и вредните емисии, които то отделя в атмосферата, същевременно доставят възобновяема енергия и редуцират изхвърлянето на отпадъци.

Проектът е бил също включен и в категорията "Запазване на ресурси" на същия конкурс."Вярваме, че трябва да наблегнем повече на овладяването на климатичните промени чрез подновяването на съществуващите сгради. Около две трети от сградния фонд на Великобритания предшестват въвеждането на каквито и да било екологични изисквания в британското законодателство.

Затова модернизирането на сградите и въвеждането на зелени технологии има смисъл, особено сега, когато новото строителство не е толкова активно. Обикновено грижата за околната среда е съсредоточена върху модернизирането на жилищата, но ние считаме, че прехвърлянето на тази дейност и към сектора на бизнес имотите ще допринесе много за постигане на по-добър живот не само в Лондон, но в цяла Великобритания и цял свят", коментира Пол Милър, директор на отдел "Специални проекти" към John Thompson & Partners.

Проектът на компанията предвижда използването на възобновяеми енергийни източници и техники за защита от слънцето (фотоволтаични панели, разположени по горните етажи на сградите, и специални, изолиращи топлината колектори по по-ниските етажи); окачени тавани, чиито панели имат съдържание на парафин и така охлаждат помещенията денем, когато температурите превишават 22°.

Обърнато е внимание и на производителността на различните инсталации (1.2 МВтч, генерирани от фотоволтаици) и на енергийното потребление (по-малко с 50%), както и на намалената консумация на вода и по-малкото отпадъци (съответно с 50% и 500%). Дейвид Кенеди, който е главен изпълнителен директор на Комисията за климатични промени, връчи 11-те награди, още наречени "зелените оскари". Те отличават постиженията на компаниите от публичния и частния сектор във всички сфери на устойчивото развитие.

Той смята, че бизнесът занапред ще играе жизненоважна роля за планираното намаляване на вредните емисии в страната с 80% до 2050 година, и допълва, че е важно да се признаят усилията на онези, които гледат на устойчивите бизнес практики като на това, което трябва да бъде направено.


Наречени още зелени оскари, годишните награди Sustainable City Awards са основани от City of London Corporation през 2001 година. Конкурсът номинира компании и организации с постижения във всички сфери на устойчивото развитие. Всяка година събитието се провежда в партньорство с 20 организации, в това число специализирани компании, юридически лица и организации с идеална цел, които дават своя принос в избора на победители в общо 12-те категории на конкурса. Въпреки че през 2009 година бизнесът изпитва огромни затруднения заради глобалната криза, екологичните и финансовите ползи на устойчивите практики остават от изключителна важност в дейността на фирмите. Тази година сред подадените кандидатури в конкурса особено доминират представителите на третичния сектор.


И наградата печели: "зеленото"

Лидер в устойчивото развитие: Land Securities

Наградени за задължителните си изисквания за енергийно потребление в общите части на търговските центрове, които компанията притежава (вкл. осветление, паркинги и вентилация).


Достъп до стоки и услуги за обществата в неравностойно положение: Roots & Shoots

Наградени за образователните си програми относно проблеми като производство на устойчиви храни и биоразнообразие в лондонските райони Lambeth и Southwark.


Управление на екологичните проблеми в малките и средните предприятия: Paper Round

Наградени за управление на рециклирането в 3700 офиса в Лондон; компанията насърчава зелените инициативи сред служителите си (изграждане на душове за велосипедисти и стойки за колелета).


Овладяване на климатичните промени: Land Securities


Запазване на природните ресурси: Newquay Zoo

Зоологическата градина изготвя доклади за всяка сграда в рамките на парцела. В доклада се конкретизират изискванията за изолация или повторно построяване на обектите.


Устойчив транспорт и пътувания: Easit

Наградени за облекчаване на трафика и транспортните проблеми.


Устойчиво партньорство: Cafedirect plc

Наградата на Cafédirect е във връзка с тригодишно публично-частно партньорство "Адаптация на дребните предприемачи към климатичните промени", което подпомага дребните производители на кафе и чай в четири страни да се адаптират към климатичните промени.


Устойчиви храни: Duke of Cambridge

Първото във Великобритания заведение, предлагащо органична храна според сезона, отглеждана в различни райони на страната.


Отговорно управление на отпадъците: Land Securities


Устойчиво финансиране: Jones Lang LaSalle

Наградени за въвеждане на първата в бранша услуга за разпределение на риска от устойчивост, която преоткрива традиционния инвестиционен избор и дава възможност на инвеститорите да сравнят прогнозния риск и общата възвращаемост в контекста на устойчивостта.


Награда за далновидност: Societe Generale

Наградени за изготвяне на проучвания, които изследват инвестиционните възможности в сферата на устойчивите стоки и услуги (от зелени автомобили до възобновяема енергия и третиране на отпадъци).


/www.stroitelstvo.info via www.technostroi.com/