amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Image: cientifica.eu


Гео-инжинерството в последно време се приема като план Б за преодоляване на проблемите, които биха могли да ни достигнат с глобалното затопляне. Много определят гео-инжениринга като алтернатива, която ще ни даде достатъчно време, за да успеем на развием еко-технологии на достатъчно високо ниво и да успеем да ги приложим. Други пък смятат, че гео-инжинерните технологии ще причинят допълнителни промени в климата. Години наред подобни технологии и сценарии са се развивали предимно в научната фантастика, но днес ги разглеждаме като възможна опция при кризисни ситуации. Но за да успеем да манипулираме климата трябва да сме достатъчно добре разбрали самия него и принципите, които му влиаят.

Image: newscientist.com

Контролиране на слънчевото лъчение може да се осъществи под няколко форми, но основното във всяка една стратегия е: да се блокират или пренасочат слънчевите лъчи извън атмосферата. Предложенията започват с изкуствено образуване на облаци до пренасяне на арктически ледове (заради техните рефлективни способности) до огромни слънчеви дискове в космоса, които да отразват слънчевите лъчи и да предпазват земята от прекомерно затопляне. Първото по-значимо предложение е направено от съветския учен Михаил Иванович Будыко. Неговото предложение е да се инжектират газове в горните слоеве на атмосферата, което би охладило земята, подобно на изригването на вулкан и блокиране на част от слънчевите лъчи. Но подобен сценарий е доста мъглив и за учените, тъй като не е ясен ефектът, който подобно изхвърляне на газ би имало върху дъждовете, ветровете и т.н. Освен това този процес трябва да бъде многократен, за да се избегне затоплянето на земята. Има вероятност, че подобно инжектиране на газове в атмосферата би могло да бъде дори по-опасно от настоящите климатични проблеми. За повече информация: livingearth.com

Фитопланктон, Image: National Science Foundation

Намаляване на CO2 е възможно чрез: 1. фитопланктон; 2. изкуствени дървета; 3. геологично инжектиране на CO2. Фитопланктонът консумира огромни количества CO2 докато синтезира. Изливане на желязо в океаните би довело до увеличаване на фитопланктона във водата, което съответно ще доведе до повече консумация на CO2. Но подобен сценарий също е доста непредвидим, тъй като рязкото увеличаване на желязо в морските води ще има непредвидими последствия върху еко-системата в океаните. Втората възможност са изкуствени дървета - всъщност машини, които абсорбират CO2 от атмосферата. Те са напраени от абсорбираща резина, която реаргира с CO2 и образува от него твърда материя. След замърсяване на филтрите е възможно почистването им. Цената на изкуствените дървета е фактор, който много често бива подчертан при обсъждане на темата. Геологичното инжектиране на CO2 се състои в отделянето му от въздуха и съхраняването му дълбоко в почвата. Подобна технология за намялване на CO2 в атмосферата също би имала своите последствия, които учените изследват.

Рендеринг на изкуствените дървета на Lackner


Дебат с учени на темата - Гео-инжинерство и гео-инжинерните технологии до момента