amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Bulgarian Green Building Council, СЕО с президент арх. Георги Коларов и World Green Building Council,организираха едно значимо събитие , което се състоя на 28 септември 2010г. в Сердика Център в София. Така по подобаващ начин бе отпразнувана Седмицата на световното устойчиво строителство (World Green Building Week). Присъстващите бяха запознати с мисията и постиженията на организацията и с отчета на Световния съвет, който е създаден специално, за да координира д ейността на съветите ‐ членове на World Green Building Council по целия свят.

В чест на World Green Building Week (септември 20‐26), WorldGBC и нейните членове организират различни събития по света, за да популяризират устойчивите строителни практики и сгради. Bulgarian Green Building Council изяви своята подкрепа за Световната седмица като покани гостите си в Сердика център, който е пилотен проект на новата система за сертифициране на устойчиви сгради. Събитието повиши общественото съзнание в подкрепа на развитието на устойчиви инициативи във всички региони на България. Присъстваха представители на МРРБ, на общински ръководства, лидери в индустрията и др.

WorldGBC и глобалната GBC мрежа

WorldGBC е мрежа от национални Съвети за устойчиво строителство по целия свят, което я прави най‐голямата международна организация, влияеща върху сектора »Устойчиво строителство». Мисията на WorldGBC е да бъде световния глас на Съветите за устойчиво развитие и да помага за пазарната трансформация в строителния сектор към устойчиви практики. Съветите за устойчиво развитие са организации, в които членуват фигури в строителната индустрия и представлява партньор за правителствени организации с цел трансформация на пазара. В повече от 70 страни Съветите за устойчиво строителство предизвикват промени в местните пазари с тенденция за глобализиране на устойчиви и социално отговорни строителни практики. В специален доклад WorldGBC бе дадена ясна картина за световните предизвикателства в сферите на устойчива социална, икономическа и околна среда. В доклада бе отразена връзката между устойчивото строителство и другите икономически предизвикателства, пред които са изправени правителствата по целия свят. В допълнение, регионален профил за България представи настоящите приоритети пред околната среда, правителствените политики и обща картина на тенденциите в устойчивото строителство на българския пазар. Също така,бяха показани главните предимства на избрани устойчиви сгради и проекти, разрешаващи проблеми, свързани с глобалните климатични промени.

За повече информация: http://www.bgbc.bg

Източник: Technostroi