amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Конференцията ще дефинира основните политики и инструменти за устойчиво развитие и зелено строителство. Това е централно събитие за всички, които са ангажирани с темата „устойчивост“. Събитието е отлична възможност за срещи и дискусия с представители на международните научни среди, бизнеса и правителството.

Конференцията е структурирана в четири основни панела:


Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие
Сгради и градско развитие
Фасилити Мениджмънт
Устойчиви Технологии

По време на конференцията ще бъдат представени новите изисквания в Европейското законодателство в областта на екологичните продуктови декларации, примери за устойчиво строителство, опит от DGNB сертифицирани проекти, както и стратегии за градско развитие. Участниците ще имат възможност да посетят изложба „Innovative Sustainable Solutions” където ще бъдат представени иновативни технологии, материали и устойчиви решения в съвременното строителство.


Гост лектори са международно признати специалисти от Германия, Австрия, Дания, Русия и Румъния.

Събитието е част от Световната седмица на устойчивото строителство. Повече информация можете да получите на следния сайт: http://www.worldgbc.org

Предварителна програма "Sustainability Forum Sofia – More than Green"

08:30 - 09:00 ч. Регистрация

09.00 - 09:30 ч. Официално откриване и приветствия


Арх. Георги Коларов – Президент на Българския Съвет за Устойчиво Развитие
Йоханес Крайсиг – член на борда на директорите на Световния Съвет за Устойчиво Строителство
Антон Чупилко –Изпълнителен Директор на Руския Съвет за Устойчиво Строителство

09.30 - 11.30 ч.
Панел Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие
Keynote 1 Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ раcтеж –Кристалина Георгиева - Комисар Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, Европейска Комисия
Keynote 2 Политики за устойчиво развитие на Световната Банка – Маркус Репник – Постоянен представител на Световната Банка за България
Keynote 3 Необходимост от национална стратегия за устойчиво развитие, национални цели и приоритети за програмния период 2014 – 2020 - Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Keynote 4 Зелените банкови инструменти като мощно средство за устойчив растеж – Цветелина Бориславова - Вицепрезидент Български съвет за устойчиво развитие, Бългaро - Американска кредитна банка
Keynote 5 Ролята на Оперативна Програма Конкурентоспособност за развитието на технологичните паркове в България и на Балканите – Евгени Ангелов – Заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма
Департамент за устойчиво строителство към Европейския политехнически университет – съвместен проект с BGBC Aкадемия – проф. Христо Христ

11.30 ч- 12:00 ч.
Кафе паузата се осъществява с подкрепата на EVN

12.00 ч. – 13.30 ч.
Панел Сгради и градско развитие – Модератор Димитър Стоянов – Съветник към Български съвет за устойчиво развитие
Сертифициране на устойчиви проекти – резултати от анализи на сертификационните системи за устойчиво строителство – Д-р Харпа Биргисдотир - Датски институт по строителство
Модели за устойчиво градско развитие – критерии за устойчивост и сертифицирани проекти –Д-р Франк Хейнлейн – Мениджър Стратегическо развитие DGNB
Приложение на системата за сертифициране на сгради DGNB Bulgaria – инж. Иванка Ботева DGNB Одитор
Защо сертифицираните проекти са печеливши – Мария Хил – ЕСЕ Хамбург
Устойчивостта като международен приоритет в сектора на недвижимите имоти – Филип Кауфман – президент ÖGNI (Австрийски съвет за устойчиво строителство)

13.30 ч. – 14:20 ч.
Обяд

14:20 ч. - 15:40 ч.
Панел Фасилити Мениджмънт - в партньорство с Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация
Успешни практики на управление на публични сгради - Бартош Сорочински - IBM
Устойчиво и енергоефективно управление на съществуващи сгради – Деян Кавръков - Управител Tides Capital
Разходи по време на жизнения цикъл на сградите -Представител DGNB
Оптимизация на съществуващи сгради– Представител на Dalkia Bulgaria

15:40 ч. - 16:00 ч.
Кафе Пауза

16:00 ч. – 17:20 ч.
Панел Устойчиви Технологии се осъществява с подкрепата на YTONG
Панел Устойчиви Технологии – модератор Представител на Кнауф
Строителните материали и устойчивото използване на природните ресурси - Инж.Йенс Тирфелдер – Управител YTONG- Ксела България ЕООД
Устойчиви технологии на строителство – леки строителни конструкции – проф. Карстен Тихелман - Технически Университет Дармщат, Германия
Екологични декларации на продуктите - ново изискване в Европейската директива за строителните продукти – Кристиян Донат – Международен консултант по устойчиво строителство
Изисквания към строителните продукти – проф. Александер Рудолфи – Член на Управителния Съвет на DGNB и Управител GFÖB- Берлин
Динамични фасади – енергоефективност чрез интелигентна техника - Представител ALUKÖNIGSTAHL
Подобряване качеството на сградите чрез системите за зелени покриви– Томас Еммерлинг – Председател Румънска Асоциация на зелените покриви

Закриваща реч – Росен Плевнелиев - Министър на регионално развитие и благоустройството 17.30 ч. – 19.30 ч.
Коктейл и церемония по връчване на сертификати и дипломи на одитори

8.30 ч. – 20.00 ч.
Изложба Innovative Sustainable Solutions

29-30.09.2011 Хилтън София