amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Българският съвет за устойчиво развитие има удоволствието да Ви покани да се присъедините към кръга на компаниите, ангажирани с каузата на „зелената“ икономика и устойчивото развитие в България в рамките на втората ни годишна конференция - Sustainability Forum Sofia - Global Green Growth – Beyond Buildings Събитието ще се проведе на 14 септември 2012 в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство.

Ще бъдат поканени президентът на Република България, комисар Кристалина Георгиева, министри, кметове и представители на местната власт, водещи представители от бизнеса, IT сектора, автомобилната индустрия.

Конференцията цели ясно да дефинира основните аспекти на устойчивото градско развитие и приносът на интелигентния град към иновативната и устойчива конкурентоспособност.

Събитието е отлична възможност да обмените опит и знания с международно признати специалисти в сферата на съвременните устойчиви градски практики, технологии и интелигентни решения за зелена мобилност. Форумът представлява идеално място за среща с представители на международния бизнес, научните среди и правителството.

Конференцията е централна платформа за популяризиране на знания, иновативни технологии и опит в прилагането на устойчиви практики.

Повече информация за конференцията можете да откриете тук или на телефон: +359 2 964 13 20 или на официалния сайт на конференцията : www.morethangreen.bgbc.bg

Програма
09:00 - 09:30
РЕГИСТРАЦИЯ
09:45- 10:00
OФИЦИАЛНО ОТРКИВАНЕ
10:00 - 10:30
ОТРКИВАЩА РЕЧ И ПРИВЕТСТВИЯ
10:30 - 12:30
ПАНЕЛ 1 ГЛОБАЛЕН УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ :
Европейска и национална политика; Правни и финансови стимули, Пазарни тенденции
Представители на Европейската комисия, правителството, бизнеса и Световния съвет за устойчиво строителство
12:30- 13:30
ОБЯД
13:30- 15:30
PANEL 2- УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
Планиране на устойчиви квартали; Стратегии, инструменти и системи за устойчиви градове; Социални, икономически и екологични цели
Международно признати експерти в сферата на устойчивото градско планиране, представители на местната и централна власт.
Интелигентни системи за устойчиви градове; енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии
Представители на IT сектор
15:30- 16:00
КАФЕ ПАУЗА
16:00- 17:30
ПАНЕЛ 3 - ЗЕЛЕНА МОБИЛНОСТ
Трансформация на пазара, трансформация на градав устойчив град за хнеговите жители
Представители на автомобилната индустрия
Цял ден
Изложение
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

The Bulgarian Green Building Council (BGBC) has the pleasure to invite you to join our annual conference Sustainability Forum Sofia – Beyond Buildings and the group of companies involved in the sphere of green economy and sustainable development in Bulgaria.

At the Annual Conference of BGBC that will take place on the 14th of September 2012 are going to be discussed the basic aspects of sustainable urban development and the contribution of smart cities to the innovative and sustainable competitiveness. Among the invited stands out the name of the President of the Republic of Bulgaria, Rossen Plevneliev, European Commissioner Kristalina Georgieva, ministers, mayors and representatives of local authorities, leading representatives of business, IT sector, automotive industry.

The event is part of the World Green Building Week.

The Conference represents a main platform for promotion of knowledge, innovative technologies and experience in the implementation of sustainable practices. You can find more information at +359 2 964 13 20 or at the official website: www.morethangreen.bgbc.bg