amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Българският съвет за устойчиво развитие организира полудневни семинари и професионални обучения с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.

Обучението „Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение” предвижда запознаване с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти и услуги, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044.

Участниците ще бъдат запознати с основните етапи при изготвянето и прилагането на такива оценки от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги. Ще бъдат разгледани и примери от практиката за изработване на Въглероден и воден отпечатък, Декларациите за екологично въздействие (Environmental Product Declarations - EPD), Еко-етикети. Ще бъде представен процеса, основните етапи, предизвикателства и ползите от приложението на тези инструменти при реални случаи.

Пълната програмата можете да разгледате тук. (http://www.bgbc.bg/ckfinder/userfiles/files/Programa.pdf ) Обучението ще се проведе на 29.11. 2012 във Vivacom ArtHall, ул. Гурко 4

Обучението е ориентирано към архитекти, инженери, производители на строителни материали, експерти по опазване на околната среда и управление на ресурсите, инвеститори и специалисти в строителния сектор.

Лектори ще бъдат експерти по управление на околната среда и ресурсите от Денкщат България, част от Денкат Австрия - консултантска компания в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа. Събитието се организира в партньорството на КАБ и Виваком.

След обучението, участниците:

• ще познават основните инструменти, използвани в практиката и водещи до намаляване на екологичното въздействие от дейността на дадена компания или отделен продукт;

• ще придобият необходимите знания за интерпретиране на резултатите от LCA анализи на различни продукти;

• ще придобият по-добра представа за прилагането на LCA при вземане на решения в практиката;

• ще подобрят разбирането си за значението на LCA при прилагането им в проектирането на устойчиви сгради;

• ще придобият по-добра представа как да тълкуват информацията, предоставена от различни инструменти за комуникация с потребителите;

Моля направете Вашата регистрация до 25 ноември 2012.

За регистрация и допълнителна информация моля свържете се с Българския съвет за устойчиво развитие на тел: + 359 2 964 13 20 или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.