amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Сряда, 19 Август 2009 11:22

Арх. Паоло Куки е италиански архитект, роден в Парма, но живее в Малайзия от 13 години. Интервю от арх. Куки взехме по време на Интерарх 2009.

За първи път ли сте в София?

Да, за първи път съм в София и съм много впечатлен от средата и потенциала на вашата страна, защото виждам много интересни възможности за развитие на държавата по разумен начин. Искам да подчертая благото, което имате и което сте успели да запазите – зеленината на града, което е особеност, която не много градове в Европа са успели да запазят. Градът е много зелен и това е изключително ценно нещо и вие трябва да се постараете да го запазите в същото време съм изненадан от архитектурните елементи, които намерих докато се разхождах из града.

Има ли нещо, което специално Ви хареса?

Да, открих много интересни неща като църквата Александър Невски, която е много мистично място, много духовно и религиозно, това не е лесно да бъде видяно в много други църкви и да получиш подобно усещане.

Какво мислите за съвременната българска архитектура?

Повече съвременна архитектура видях на страниците на вашите списания. И видях също и интересни проекти като този за вторичен център на София. Противно на мнението на някои колеги аз смятам , че проектът на Доминик Перо е много добър проект като дизайн и е добре вписан в градската среда. Урбанистичният дизайн е много силен концептуално и мисля, че това е една от печелившите точки в проекта, защото организацията на пространството е много изчистена. Определено между проектите в конкурса предпочитам този и напълно се съгласявам с решението на журито.

Намирате ли разлика в начина на работа в Малайзия и в Европа?

Както Ви казах аз съм работил 14 години в Европа и 13 години в Малайзия. Подходът на проектиране е съвършено различен в двете култури и в двата типа среда. Разбира се като архитекти сме длъжни винаги да се съобразяваме с дадени влияния и контекста. В 90% от случаите работата е повлияна от историята и различните пластове в града. В Европа има много история, докато в Малайзия да прочетеш някакво послание от градския контекст е доста трудно, можеш да научиш много за растителността в района, но не и на града. И така проект в Малайзия би могъл да бъде много опасен, заради риска да се създаде форма без смисъл. Също така професията на архитект в Малайзия предлага повече възможности и престиж в сравнение с Европа. Тъй като Малайзия и Източна Азия все още се развиват възможността да се работи върху проекти от по-голям мащаб е по-благоприятна.

Бихте ли могли да работите навсякъде по света?

Да като архитект би тябвало да мога да проектирам навсякъде, но важно е също да се анализира. Анализът е важен, историята, културата на страната, където се работи. Не може да опростяваш. Днес глобализацията унищожава архитектурата. Аз не съм против глобализацията в технологиите, но съм против глобализацията на архитектурата. Всяка страна има своята идентичност и работа на архитекта е да намери тази идентичност и да я преведе в дизайн. Архитектът е преводач във форми на традициите, културата и историята на контекста.

Мислите ли, че има нови тенденции в архитектурата?

Това е самият дизайн. Смятам, че професията на истинския архитект вече я няма. Днес клиентът иска дизайн, малко бижу, което само да представя себе си. Днес клиентът тласка архитекта все повече към дизайна.

Мислите ли, че архитектурата е повече бизнес и мениджмънт отколкото изкуство?

Това е добър въпрос, защото в повечето случаи за съжаление е бизнес, но понякога е също изкуство. Но процента на изкуство в сравнение с бизнеса е много малък. Така че мога да видя архитектите днес се занимават с комерсиален дизайн, за да задоволят икономическата потребност и клиента, който иска да оптимизира инвестицията си възможно най-много.

Какво е мнението Ви за устойчивата архитектура?

Смятам, това е бъдещето.

Мислите ли, че това е настоящето?

Много се говори по въпроса, но не се прави толкова много за сега. Да се види истинско екологично строителство не е лесно, заради цената. Много от предприемачите не вярват, че могат да върнат инвестицията си, а те искат да си я върнат възможно най-бързо особено в тази част на света, където живея сега. Идеята за устойчивост е по-добре разбрана в Западните държави отколкото в Източните, това са държави, където хората искат да изкарат печалба в много кратки срокове.

Къде смятате, че ще работите в бъдеще?

Не мога да отговоря – зависи от възможностите и как се стекат нещата. Малайзия е много различна култура и стимулиращо място за работа, това е моят втори дом всъщност.

Благодаря за интервюто.