amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Събота, 22 Август 2009 15:50

Ставаме все по-зависими от транспортни средства в градската среда и причината не винаги се дължи на големите разстояния или времеви ограничения. Всъщност много често се случва да не си даваме сметка, че преминаването на едно разстояние с кола и пеша е почти равностойно като времеви интервал. В градската среда определено предимство имат превозните средства пред пешеходиците. Тротоарите стават все по-тесни за сметка на уличните платна. Хората вече предпочитат да използват градски транспорт или личен автомобил дори за къси разстояния, въпреки всички очевидни недостатъци като задръствания, чакане по спирки и т.н. В различни градове и държави се основават дружества и асоциации на пешеходците, една от тях е Walk 21, която дори има своя харта :
Града и хората:

" Проектирайте улици за хора, а не само за коли като възприемете факта, че улиците са социални освен транспортни пространсвта, които имат нужда от обществен дизайн с инженерни мерки. Това може да включва преместване на пътища, даване на предимство на пешеходните зони и създаването на зони без автомобили, които стимулират социални контакти, игра и отдих за възрастните и децата. Осигурявайте чисти улици и пътеки, които се достатъчно широки и имат достатъчно възможности за безопасно пресичне на улиците. Подсигуряайте места за сядане и тоалетни на подходящи места и в достатъчен брой..."

Пространствено планиране
Поставете пешеходците в сърцето на градското планиране. Дайте на пешеходния и велосипеден транспорт приоритет пред автомобилния и преимущество на локалния трафик пред дългото пътуване. Подобрете използването на земята и простанственото планиране, осигурявайки нови жилища, магазини, бизнес паркове и спирки на градския транспорт, така че те да бъдат достъпни за хората. Намалете условията за автомобило-зависим лайфстайл, изградете липсващите връзки във вече съществуващите пешеходни маршрути, позиционирайте така улицитие и пешеходните зони, че да създадете ефективна транспортна мрежа".

http://www.carbusters.org
http://www.walk21.com
http://www.asociacionapie.org
http://www.peatones.org