amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Неделя, 06 Септември 2009 20:27
Инсталация:

Комплексен град Сеул

Можем да видим ясно смесения и разбъркан образ на Сеул от карта на Сеул. Сеул е град, който бързо се разшири, за да се развие като съвременен град. Следователно, картата на този град се състои от естествено създадени модели, в които няма правила или правилност. Аз се опитах да намеря нова възможност за възприемане на тези модели. Моята работа е изображение на едно дърво и пространството около него. Дървото е модел на града в действителност, което поддържа състояние на хармония, макар и невидима. Също така наподобява природата и символизира невидимия ред в града. Чрез тази работа, бих искал да се опитам да накарм хората да не виждат комплексността на един град не само като обект, който трябва да бъде правилно подреден. Вместо това предлагам нов подход за намиране на реда в ComplexCity, Сеул.
Lee Jand Sub