amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Неделя, 06 Септември 2009 21:36
Проект: Вторичен градски център на София
Архитект: Dominique Perrault

Проектът на Dominique Perrault Architecture + ARUP е избран за победител в конкурса за нов център на София

клиент Министерство на Регионалното развитие и благоустройство
архитекти Dominique Perrault Architects, Париж
инженери Arup, Лондон
местоположение бул. Цариградско шосе, София, България
площ 65 хектара
програма Правителствен център, офиси, хотели, жилища, спортни съоръжения, учебни заведения, изложбен център, паркинги
Правителствен център 325 000 m²
Офиси, жилищни сгради, хотели 555 000 m²
Учебен център 50 000 m²
Изложбен център 60 000 m²
Паркинги и спортни съоръжения 190 000 m²
Допълнителни жилищни площи 200 000 m²


Описанието на DPA:

Този проект е стратегия за градско развитие. Това не е архитектурен проект, всъщност архитектурата е средство за създаване на територия със своя специфичен пейзаж.
Ние не искаме да строим кули, а архитектурен ансамбъл, чийто силует напомня хълмистия релеф на малка планина. В топографията на проекта не само тече река, но има също и парк-градина, която запазва съществуващите дървета. Ние искаме този нов квартал да бъде развит хармонично между природата и архитектурата. Това дълго зелено пространство минава през цялата площ и обединява двата входа с кръстопътищата, предлагайки нови възможности за връзка с публичния транспорт. Стратегията се състои в предложение за обвивка, която ще определи силуета на квартала и неговата плътност. Вътре в тази „виртуална” обвивка, сградите са разположени спрямо програмата на проекта, както и имуществените и икономически възможности. Тази част от града се построява „под” обвивката съвсем свободно, плавно и гъвкаво.
Всяка сграда има свой архитект, свой собствен дизайн, клиент, но всички тези архитектури показват постепенно специфичните очертания на тази територия. Движенията на силуета са взаимосвързани с градската и геофизическа среда, отбелязвайки с високи точки – входовете към квартала или придружавайки с по-ниски точки заобикалящите улици. Паркът трябва да се превърне в голямо публично пространство, гръбнак на квартала.
Силуетът е регулиран от силата на публиката, а силата на частника се изразяват в разнообразните и смесени архитектури.
Доминик Перо, Април 2009


Проектът представен от Доминик Перо Архитекти несъмнено има естетически качества, но причината той да е толкова успешен вероятно се крие в това, че изключително добре се вписва в този градски фрагмент на столицата и следва принципите на устойчивата архитектура, която в бъдеще ще бъде основен фактор за качество. В конкурса за нов правителствен център в София - предложението на DPA се различава с това, че предлага отворен тип квартал. Общественото пространство не е централизирано и затворено от бъдещите сгради, а е оставено отворено, което ще подканва минувачите и обитателите на околните райони да се възползват от публичните пространства и съоръжения в новия комплекс. В проекта са предложени отделни блокове със скосени върхове, поради по-доброто проникване на светлина, които са обединени под обща градска обвивка. Височината на блоковете се увеличава постепенно и така се създава хармоничен поток от форми, които напомнят планински релеф. Възможността за индивидуалност на сградите е заложена в проекта, но същевременно е създаден общ силует. Блоковете са обединени в различни функционални групи под полупрозрачна обвивка, която дава финалния облик на комплекса и кореспондира с планинския силует на Витоша. За различните функционални групи са развити отделни стратегии за устойчиво развитие. Те могат да бъдат обобщени в използването на слънчеви колектори, естествена вентилация, зелени площи, оползотворяването на дъждовната вода, система за възстановяване на топлината и дори вятърни турбини. Да се надяваме, че програмата заложена в проекта ще бъде осъществена в своята цялост и София ще може да се радва на нов емблематичен център.
Еко Център
Смесени функции
Вместо монофункционални парцели, които биха довели до приливи и отливи в транспортната и инфраструктурна мрежа, проектът цели смесването на основни функции (офиси, търговски площи, хотели, жилища и спортни съоръжения).
Транспорт и инфраструктура
Нови бързи екологични трамваи и тролейбуси ще създадат силна транспортна връзка с центъра на града, съседните квартали и летището, както и най-близката метро станция. На максимално разстояние от 150м. ще има транспортни връзки, а схемата за освобождаване от зависимостта от коли ще насърчи ходенето пеша и използването на колела. Транспортният трафик ще бъде сведен до минимум чрез създаването на голяма пешеходна зона и паркинги, разположени на входовете.
Градска обвивка и очертанията на сградата
Градската обвивка е проектирана с идеята за максимално проникване на дневна светлина в отворените пространства, особено в централния парк. Ориентацията на сградите и височините са оптимални, за да се увеличат ползите от пасивното слънчево отопление през зимата и засенчването през лятото. Офисите са ориентирани на юг, за да увеличат потенциалното събиране на дневна слънчева светлина.
Енергийна стратегия
Предложението цели да постигне 40% от енергийна употреба на възобновими енергийни източници. Вятърни турбини, слънчеви панели на покривите и фасадите и система за охлаждане свързана с почвата за плътните офисни площи ще помогнат да се редуцира употребата на горива и енергия.
Стратегия за отпадъци
Разделяне на отпадъците е предвидено в проекта, възможност за рециклиране и интегриране на съоръжения за управление също. Станции за рециклиране на органични отпадъци ще бъдат достъпни за всички в бъдещия квартал.
Стратегия за вода
Съществуващи подземни потоци ще бъдат използвани, за да бъде създадена мрежа от канали, включваща възстановяването на съществуващи водни канали. Голям воден резервоар ще бъде изграден в центъра на парка и ще бъде използван за охлаждане, практикуване на спорт и като защита от наводняване.
Пейзаж
Повече от 50% от земята ще бъде заета от градини, площади, пасажи и паркове… Планът на сградите предвижда запазване на половината от съществуващите дървета. Това предложение носи платинен сертификат LEED на вторичния център на София в системата за оценяване и развитие.