amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Малко предприятие за екоочистващи филтри
Проект: Архитекктурно бюро GUILIANA, арх. Светлин Михайлов, арх. Гиляна Комитова
Възложител: „ТОП ЕКО ГРУП” ЕООД

Логично и последователно инвестиционният процес у нас набира скорост и количествените натрупвания водят до качествени изменения. След „бума” в жилищното строителство за постоянно и временно обитаване, както и това на офис сградите, дойде времето на индустриалните зони, сгради и комплекси. Очаква се това да бъде „третата” вълна в най-новата инвестиционна история на България, която е и най-бавния резултат от пазарната икономика тъй като поглъща голям финансов ресурс и се инвестира от единични предприемачи. Съвременните индустриални сгради са по-скоро малки и средни предприятия, но с претенции за ново качество на средата за труд. Все по-често ще виждаме силно експресивен архитектурен образ с изразена индивидуалност, продиктуван от стрремежа на възложителя към превръщането на сградата във фирмен знак, емблема и реклама на съответната компания. Представяме ви един знаков проект за малка производствена сграда, разработен от арх. Светлин Михайлов и арх. Гиляна Комитова.

Разположена в сърцето на производствена зона на Пловдив, сградата е проектирана със сключено застрояване, начин който е много характерен за малките предприятия и се прилага при неголеми парцели. В незастроената част на парцела са предвидени 18 паркоместа и богато озеленяване и благоустрояване. Плановата схема е решена с ясно функционално зониране. Създадените подзони осигуряват максимални удобства, спокойствие и благоприятна работна атмосфера – условия, необходими за всеки съвременен бизнес. Общо 25 работници се обслужват в санитарно-хигиенни звена на модулен принцип. За нуждите на администрацията са организирани уютни офиси, стаи за почивка и анекси към тях. Просторен и изискан шоу-рум посреща клиентите и служителите на фирмата. Обемното решение се състои от едноетажно производствено тяло в комбинация с триетажна офисна част със същата височина. Няма излишно разточителство в площите и обемите и всичко е съобразено с технологичните изисквания. Производствената част е оформена с покривно осветление, което осигурява постоянен достъп на светлина и позволява на сградата да „диша” свободно.

Силно открояващата се форма на кораб символизира трудния път на всяко малко предприятие през бурята на пазарната икономика. Символичната форма е заслуга на архитектите, но и изрично желание на възложителя. Трите невралгични елемента за всяко малко предприятие – опит, конкурентноспособност и потенциал за оцеляване в пазарна среда са подчертани чрез играта на стъклени и плътни елементи по фасадата - стилизирани символи на корабни мачти и платна. Светлината преминава отвън навътре към работното пространство и осветява тези зони, за които опитът показва, че са най-чувствителни към осветеността. Корабните платна са „ориентирани” по течението на пазарната икономика, твърдо решени да оцелеят въпреки трудностите, а яркият, запомнящ се образ иска да „каже” на конкуренцията: “Ние сме тук и се борим за всеки клиент”.