amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Вторник, 30 Март 2010 14:05

Екокомплекс от затворен тип „ПАНОРАМА ПАРК" в жк “Младост 2”


Екокомплексът на ул."Свети Киприян" в жк “Младост 2” в София онагледява философията на АРТЕКС за обществено отговорно жилищно строителство в един неудържимо разрастващ се град. Този проект е проверка и на една от най-наложителните способности на архитекта днес - да допринася за екологичния баланс в зоната на дейността си и в града като цяло.

Реализацията на екопроекта е на голямата красива поляна, спускаща се рязко надолу до малка рекичка. От другата страна е предвидено изграждането на парк "Въртопа". Мястото има уникална гледка към Витоша. Това, което не се вижда, но се усеща с всяко вдишване, е изключително здравословният микроклимат. Обширната територия е второто щастливо обстоятелство - така проектът има шанса да окаже значително въздействие върху средата, да бъде израз на цялостна стратегия естетическа и екологична стратегия.

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ПОДХОЖДА КЪМ ПАНОРАМА ПАРК СЪС СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ТАМ, КЪДЕТО ПРИРОДАТА Е БИЛА НАЙ-БЛАГОСКЛОННА, ЧОВЕШКАТА НАМЕСА ТРЯБВА ДА Е НАЙ-ПРЕМЕРЕНА. ЗАТОВА И САМО 28% ОТ 23-те ДКА СА ЗА ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС. ПЛАНИРАНАТА ЦЯЛОСТНА ОЗЕЛЕНЕНА СРЕДА Е 72%.

Ситуирането на завършените три сгради от първия етап (и на бъдещите две от втория етап) е в горната част на парцела. Предвижда се останалите две трети от зоната да бъде парк, граничещ с бъдещия обществен парк на “Младост 2”. Така зеленият пояс на жилищния комплекс естествено ще прелива в друга зелена зона.

Теренът на ПАНОРАМА ПАРК е с голям наклон. Направеното инженерно-геоложко проучване заключи, че склонът не се нуждае от укрепване. Въпреки това, за гарантиране на максимална сигурност на сградите, е изпълнена укрепваща конструкция от изливни пилоти.

ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНА ЗЕЛЕНА ЗОНА ОКОЛО СГРАДИТЕ В КОМПЛЕКСА, КАКТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА ДЕНИВЕЛАЦИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ПАРКИРАНЕТО ДА БЪДЕ РЕШЕНО НА ДВЕ И ТРИ ПОДЗЕМНИ НИВА.

Вторият етап на комплекс ПАНОРАМА ПАРК се състои от две сгради РRЕМIUМ и DЕ LUХЕ, които ще съдържат 104 апартамента, 128 места за паркиране и 10 магазина.