amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Проект: арх. Жеко Тилев

Проектирането на големи спортни зали е истинско творческо предизвикателство и сигурно това е причината те винаги да бъдат различни. Тъкмо при спортните зали диалектиката и синтезът на „архи” и „технос” намират своята най-висша проява като архитектура – архитектура, при която естетиката на формата, следвайки функцията, е в максимална степен рационално обусловена от конструкцията. Това означава, че самата конструкция трябва да бъде генерирана от функционалните изисквания и подчинена на композиционната логика, създаваща целостта на формата. В случая конфигурацията на трибуните, разположенията на фоайета и кулоари и вертикалните комуникационни ядра бяха трансформирани във формообразуващ конструктивен модел от взаимосвързани елементи - опорни ядра, дъговидни пространствени „гръбнаци” и перпендикулярна на тях скара от ферми с конзоли, адекватно изявени в интериора и екстериора, с подчертана диференциация на двете композиционни оси. Този композиционен принцип най-добре отрази и градоустройствения контекст – разполагането на залата в дълъг и тесен парцел и липсата на обединяващо околно пространство, чрез което се осигури динамиката на формата и експресивността на нейното въздействие.

Проектант: арх. Жеко Тилев

„АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ”

НАЍ – ГОЛЯМАТА СПОРТНА ЗАЛА У НАС Е УНИКАЛНА С КОНСТРУКТИВНИТЕ СИ РЕШЕНИЯ


Главен изпълнител – „Главболгарстрой” АД
Главен проектант на архитектурния проект - проф. д-р арх. Жеко Тилев
Водещ проектант в част „Конструкции” – доц. д-р инж. Михаил Цанков

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ”


РЗП общо 63 239 кв. м
РЗП без тераси 33 865 кв. м
ЗП зала 10 620 кв. м
Надземен застроен обем 312 000 куб. М
Подземен застроен обем 80 717 куб. М
Озеленяване 55%
Места за паркиране 1040

“ГЛАВБОЛГАРСТРОЍ“ АД, най-голямата строителна компания в България с повече от 40-годишен опит, е главен изпълнител на наѝ-голямата и модерна спортна зала в България -“Арена Армеец София“. Изграждането на подобно съоръжение в условията на икономическа криза в страната е изключителен имидж за „Главболгарстрой”.

“АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ“ е многофункционална спортна зала, която предлага възможност за състезания по осем вида спорт - волейбол, баскетбол, хандбал, художествена и спортна гимнастика, тенис на корт, бокс и борба. УНИКАЛНОТО спортно съоръжение, което се строи за първи път у нас, е изпълнено за рекордно кратките срокове от година и осем месеца. Проектът е подготвен след сериозно проучване на изискванията, международните стандарти и европейския опит при изграждането на подобни зали – капацитет, функционалност, оползотворяване на терена, конструкции и материали, енергийна ефективност, комуникационен достъп.

“АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ“ разполага с много добър комуникационен достъп от четири улици. Има четири главни входа за публиката, едно подземно и пет надземни нива. Разполага с 12 395 места за спортни състезания, от които 9 062 стационарни и с 16 500 места за концерти и изложби чрез специални прибиращи се телескопични трибуни.

“АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ“ е изградена с модерни технологии и уникални конструктивни решения, които се прилагат за първи път в България, фасадни системи за остъкляване, акустични тавани, енергоспестяващи стъкла, ефективна топлоизолация. ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО „Главболгарстрой” прилагат за първи път в българската строителна практика решение за издигането и монтирането на стоманена покривна конструкция. Това е първата стоманена конструкция у нас, произведена с клас на изпълнение ЕХ4. Уникална е за страната както с размера и формата си, така и с технологията на производство.

УНИКАЛНАТА покривна конструкция с площ от 11 хил. кв. м е мостообразна, съставена от два огледални моста, приличащи на гръбнаци, всеки с дължина 120 м и диаметър на тръбите с ф 600, подпиращи се на 4 стоманобетонни ядра. Конструкциите са свързани с напречни ферми.

ИЗПЪЛНИТЕЛ на уникалните конструкции за България е фирма „Хоризонт-Иванов”-Плевен, подизпълнител на „Главболгарстрой”, която ги изработва в заводски условия. Цялата конструкция е реализирана предимно на болтови връзки – 70 000 броя, изпълнени с висок машиностроителен допуск до 1 мм.

ПОКРИВНИТЕ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, които тежат 2000 т, са монтирани в цеха. За издигането им във въздуха и инсталирането им на покрива за първи път у нас е използвана технологията на швейцарската фирма VSL чрез джакови механизми, хидравлични станции и снопове от въжета. Огромната сложност на това изпълнение се усложнява допълнително от дъговидната форма на конструкциите. УНИКАЛНИ СА И СРОКОВЕТЕ за изпълнението на такова покривно съоръжение. То е изградено само за 8 месеца – от февруари до септември 2010 г., когато покривът е вдигнат и залата е затворена отгоре.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО на уникалната технология „Главболгарстрой” съкращава с 8 месеца времето за изграждането на най-голямата спортна зала в страната и изпълнява поетия ангажимент пред правителството.

„АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ”