amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Сряда, 07 Март 2012 16:17
Обект: Жилищна група „БОРО 2"- п.и. 2530 в зона Иваняне, до кв.6, район Банкя
Еднофамилни жилищни сгради №1, №2 и №3
Фаза: Инвестиционен технически проект
Част: Архитектурна
Проектант: „Мария Димова – Архитект”
Инвеститор: Николай Жечков , София
Година на проектиране: Aприл, 2008г.

Жилищна група „Боро 2" е разположена в Иваняне, на ул."Невен", район „Банкя". Влизането е от ул. "Невен", откъм северозападния ъгъл на имота, през жилищна група „Боро 1". Строителното изпълнение е монолитно, на ивични и единични фундаменти. Отоплението е индивидуално, с възможност за бъдещо газифициране и алтернативни соларни топлоизточници.

Обемно-пространствено решение на „Боро 2" се проектира на базата на съвременните устройствени параметри, откликващи на потребностите от комфортни критерии за :


- обитаване сред природа с панорамни визии и тишина
- периферно автомобилно гариране и обслужващи алеи от усилена настилка
- южна ориентация на трите жилищни сгради в шахматна конфигурация, органично следващи топографията на терена
- всяка от жилищните сгради е с осигурено самостоятелно дворно пространство
- проектни възможности за пасивно- енергийна характеристика и алтернативни топлоизточници.

Проектното застрояване е оптимално отдръпнато от имотните граници, надвишаващо ограничителните линии на застрояване по виза. Устройствената композиция е от два типа еднофамилни жилищни сгради: две повторяеми в южната зона на терена и трета, премостваща плувния басейн в зо¬ната откъм границата с новопостроената жилищна група „Боро 1". Усещането за дворен уют и просторност се подсилва от храстовид- ното и едроразмерно озеленяване, сепариращо прилежащото около всяка от къщите дворно пространство. Проектът категорично извежда принципа за топлоефективна жилищна планировка, общовалидна и за трите къщи - "капсуловане"на сградите с окачени вентилируеми фасади от север и запад и витринно и мобилно слънцезащитно решаване на южните и източни фасади, разгънати в Г-образни композиции към споменатите южни дворове. Къщите са частично пунктово извисени, за обемно изтръгване от низината на спускащия се склон, с което се постига панорамен поглед към Стара планина на север и към Витоша на юг. Проектът доказва графично и детайлно креативното прилагане на чл.93 (ап.2) и чл.92 (ал.1) от Наредба № 7, а устройстве ната концепция е подкрепена от Разпоредба № 90-04-873/10.08.2001 г. на МРРБ, относно издатините на сградите.

Устройствени и застроителни площи на "БОРО 2":


Терен - 3566,38 м2 (тер.снимка); 3600 м2 (виза).
Подземен гараж + обслужващи алеи = 159,28м2 + 515,93 м2 = 675,21м2.
Застроена площ (жил.сгради) - 471,12 м2, в т.ч. гараж- 630,40 м2
РЗП (жил.сгради) -1078,91 м2, в т.ч. гараж-1238,19 м2
Озеленена площ - 2240,26 м2