amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Неделя, 13 Септември 2009 19:08

Processing е език за програмиране, създаден от Кейси Риас и Бенджамин Фрай - участници в екипа на Aesthetics and Computation Group в MIT Media Lab. Това е едновременно език за програмиране и интегрирана среда за развитие (IDE), направен за да служи на визуалното дигитално изкуство. Една от основните цели на Processing е да може да бъде използван и от хора, които не са програмисти чрез видимото постоянно напредване във визуалните експерименти. Езикът се базира на графичните възможности на езика за програмиране Java, но значително го опростява и създава допълнителни опции. Бихте могли да разгледаде любителската галерия на визуализации, постигнати чрез използването на Processing на Antony Mattox и други млади артисти.