amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Събота, 22 Август 2009 21:22


Опит на Jan Henrik Hansen за материализиране на музика (http://www.formfollowsfunk.com)

От много време артисти от различно естество са заинтригувани от присъединяването на царствата на нашите сетива и възприятия в един артефакт - синтез на сетивата. Днес компютрите ни позволяват да боравим с архитектурата и музиката с новите технологии и средства. И в двете области работата се развива в дигитални формати и се създава и редактира чрез графичен интерфейс. Бидейки разделени между 0 и 1, тези два естетически свята могат да се срещнат на базово ниво.


Това е опит да се свържат сходни структурни принципи открити в архитектурата, както и музикалните възприятия и мислене, за да се постигне преминаването на музиката в обем и обратно.

3D
Като архитекти се срещаме с широк спектър от възможности, заключен между 2D и 3D пространството.
Третото измерение не само добавя още едно към второто, но и осигурява квантово протичне на информация, дълбочина и комплицираност. Всяка стъпка по пътя от 2D през 3D към 4D - пространството представя определени аспекти за реалност в човешкото съзнание и съответно се отнася към определени начини на презентиране.
Тъй като като архитект боравих с 3D-CAD формат, а като барабанист с Audio/Midi, започнах да се стряскам от приликите в двата софтуенрни свята. И двата свята оживяват, когато времето бъде представено ( анимация < > секвенция) и и двата сята или тяхното предствяне се изливат в пространството. Започнах да се чудя дали техните силни страни могат да се свържат - това е фантазията, която ме озадачава и до днешния ден. Възможно ли е да се пише и редактира музика на живо в 3D-пространство с предимството на възприемането на абстрактната идея за физическа, интуитивна и интерактивна? Възможно ли е да напълним с музикално присъствие, смисъл и вълни една архитектурна?
(откъс от дипломната работа "OneSense" / Form follows Funk, three - dimensional notations of music“, ETH Zurich, Faculty of Architecture, Jan Henrik Hansen, 2000)

Трансформации от музика, изпълнявана на живо