amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ОБЛИКА НА ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ”

Дружество „Синтез, интериор, дизайн” към САБ -„Сдружени софийски архитекти” организира на 20 ноември в Централния дом на архитекта в София конференция на тема: „Естетиката на градската среда в София”. Събитието завърши с отчитане на резултатите от съпътстващия я студентския конкурс за идеи „Нова визия за площад „Славейков”. Темата на конференцията провокира интереса на архитектурната колегия и студентската аудитория.

Изнесени бяха докладите:

# „Градската среда във връзка с Общия план на София” - арх. Павел Попов

# „Пешеходните площи – обществено пространство” - арх. Огнян Симеонов

# „Да си подредим града” - арх. Лило Попов

# ”Образование и естетика на градската среда” - проф. арх. Росица Никифорова

# „Градски дизайн и естетика на града – арх. Орлин Давчев

# „Естетика ли е чистотата на града” – алх. Искра Дандолова

# „Ролята на общината при обзавеждане на публичните пространства”

Актуалните теми предизвикаха оживени разисквания по наболели проблеми, за които софийските архитекти търсят решения вече години наред. Изразени бяха различни мнения и становища, направени бяха конкретни предложения, които САБ да осъществи, за да има положително развитие. Активното включване на студентите в конкурса за новия облик на пл. ”Славейков” подсказва, че бъдещите млади архитекти имат не само желание, но и свежи идеи и професионална визия за развитието на градската среда в столицата.

В конкурса участваха 73-ма участници с 39 проекта.

Жури в състав:

проф.арх.Евлоги Цветков – САБ – д-во „Синтез,интериор,дизайн“

художник Божидар Хинков -Съюз на българските художници

арх.Тодор Тодоров – Столична община – гл.архитект район „Средец”

инж. Веселка Симеонова – Столична община и.д.”Пазари запад” ЕАД

арх. Константин Пеев - „ЕКСА“

инж.Наталия Бондаренко - издателство „АРХМЕДИА“- управител

Николай Тодоров - „Градът медиа груп“ - зам.гл.редактор

е номинирало за награждаване 23 проекта.

След обсъждане на номинираните идеи /проекти/ журито е определило следните награди:

• Наградата на САБ – д-во „Синтез,интериор, дизайн“- на проект №25 с автори Александър Къркеланов и Савина Лазарова от ВСУ „Любен Каравелов“

• Наградата на СБХ – на проект №32 с автори НиколайПетров, Любомира Момчева,Матей Гаров и Живка Георгиева от УАСГ

• Наградата на „Пазари запад“ ЕАД – на проект №34 с автори Петя Вацова и Симона Димитрова от УАСГ

• Наградата на „ЕКСА“ АД – на проект №27 с автори Цветослава Петракиева от ЛТУ

• Наградата на АРЕКСИМ – на проект №31 с автор Ръза Явуз от УАСГ

• Наградата на „Архмедиа“ - на проект №1 с автори Елена Павлова и Ива Белева от УАСГ

• Наградата на „Градът медиа груп“- на проект №13 с автори Екатерина Дочева и Малина Малинова от НБУ