amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Tuesday, 27 November 2012 14:56

АРХИТЕКТУРА ТЪРСИ КУЛТУРА – ПОСЛАНИЕТО НА SAW 12

На 25 ноември в зала 7 на НДК се състоя официалното откриване на SOFIA ARCHITETURE WEEK 2012. За петгодишното си съществуване организаторите успяха да превърнат събитието от двудневен лекционен семинар в атрактивен фестивал с разнообразна програма, включваща презентации, изложби, дискусии, работилници и творчески срещи за обмяна на опит и идеи.

На отркриването поздравление към съорганизаторите от сп. „Едно”, фондация „Америка за България”, Националтния дворец на културата, КАБ и към всички участници отправи кметът на София Йорданка Фандъкова. В рамките на официалното откриване председателят на КАБ арх. Владимир Дамянов изрази съпричастността на архитектурната колегия към събитието и обяви резултатите от ежегодния електронен конкурс на КАБ за устойчива архитектура в два раздела – реализации и идеи.

Тази година SAW 12 акцентира върху развитието на пространствата за култура в България, в контекста на кандитатурата на София за Културна столица на Европа през 2019 г. В разговора по темата ще участват не само архитектите, но и артистите, художниците, музикантите, институциите, които работят в тази сфера, както и най-широката публика, която все повече се превръща от потребител в автор и участник в изграждането на културното пространство на столицата. Ще бъде дискутирана темата за връзката на градския архитектурен пейзаж с природата, сценичните, музикалните и визуалните изкуства и най-вече с гражданите. Ще бъде споделен китайският опит, който е авангард на азиатската архитектура, български примери за пространства за култура и за балканските фестивали за култура. Предвидени са изложби, архитектурни разходки и наситена детска програма.

Заключителната среща в неделя ще събере екипите на важните проекти в областта на културата и градското планиране – Интегрирания план за градски възстановяване и развитие на София и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 г.