amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Интервюта
Понедельник, 11 Марта 2013 12:56

Разговор с акад. арх. Пиер-Андре Дюфетел

Арх. Пиер-Андре Дюфетел е роден през 1922 година в Булонь сюр Мер, Франция. Завършва Висшето училище за изящни изкуства (специалност архитектура) и Института по градоустройство на Парижкия университет. Професионалната му дейност е свързана главно със зоните за предимствено градоустройство, чийто главен архитект е от 1965 година, и с проектирането на учебни и военни сгради. Носител на наградата « Grand Prix de Rome » (1952). Член (и бивш президент) на френската Академия по архитектура, член на Международната академия по архитектура и на журито на „Интерарх“.

АМС Аспекти: Арх. Дюфетел, Вие сте член на Управителния съвет на Международната академия по архитектура и участвате в Интерарх от самото начало. Какви са впечатленията Ви от тазгодишното издание на Интерарх?

Бих казал, че е все така добре организирано, с голям брой участници от много страни. Забелязва се лек спад на участниците от Америка и от англо-саксонските страни, но българските, руските, италианските и френските архитекти са все така многобройни, а качеството на представените проекти е отлично. Това се дължи може би на предварителния подбор. Например ние във френската Академия по архитектура не представяме на Интерарх всички проекти, които ни се изпращат за участие, а правим предварителна селекция. Дори ние самите проучваме какви интересни френски проекти са осъществени в последните три години и подтикваме авторите им да се представят за конкурсно участие. Може би затова и имахме добър успех на конкурса.

Подробнее...
 

Българският съвет за устойчиво развитие организира полудневни семинари и професионални обучения с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.

Обучението „Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение” предвижда запознаване с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти и услуги, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044.

Участниците ще бъдат запознати с основните етапи при изготвянето и прилагането на такива оценки от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги. Ще бъдат разгледани и примери от практиката за изработване на Въглероден и воден отпечатък, Декларациите за екологично въздействие (Environmental Product Declarations - EPD), Еко-етикети. Ще бъде представен процеса, основните етапи, предизвикателства и ползите от приложението на тези инструменти при реални случаи.

Подробнее...
 
Понедельник, 31 Января 2011 15:43

НОВ ЖИВОТ ЗА ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ СГРАДИ В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

Инж. Маргарита Гутева, кмет на район „Средец” в София – откровено за отговорността да ръководиш, за упорството на отстояваш правотата си, за стремежа да правиш нещата по-най-добрия начин

Съмишленици и опоненти я познават като прям и борбен човек с неизчерпаема енергия за работа. С нея разговаряме по една „гореща” тема – красивите къщи на стара София, отношението към това безценно богатство и отговорността на общината за опазването им . В район „Средец” се намират едни от най-ценните архитектурни паметници на София. Гордост, грижа и тревога – това ли са те за кмета на района, инж. Гутева?

Подробнее...
 

You have participated in many international contests. What was interesting for you to participate in the contest for secondary center of Sofia?

Подробнее...
 

Интервю с арх. Весела Мирянова, управляващ съдружник на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

Подробнее...
 

- Арх. Тосев, като заместник-председател на Камарата, кои са направленията, за които отговаряте?

Подробнее...
 
Среда, 19 Августа 2009 11:22

Арх. Паоли Куки итальянский архитектор, родился в Парме, но живëт в Малайзии, уже 13 лет. Интервью взято от арх. Куки во время “Интерарх 2009”.

Вы в первый раз в Софии?
Да, я в первый раз в Софии и я очень впечатлëн средой и потенциалом вашей страны, так как я вижу очень много интересных возможностей развития государства разумным способом. Хочу подчеркнуть огромное благо, каторое вы имеете и которое вы успели сохранить – зелень в городе, это особеность, которую очень мало европейских городов успели сохранить. Город очень зелëный и это очень ценно и вы должны постараться сохранить это в тоже время я очарован архитектурными елементами, которые я увидел когда гулял по городу.

Подробнее...