amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Екип от млади архитекти от Националния институт за недвижимо културно наследство – София (НИНКН), представи днес в сградата на Партийния дом международния пилотен проект АTRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of 20th century In Urban Management) посветен на това как да се интегрира архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти в. в управлението на съвременните градове в Югоизточна Европа.

Какво е АТРИУМ?

ATRIUM е пилотен проект, който, освен България, обхваща още 10 Европейски държави - Гърция, Румъния, Унгария, Словения, Словакия, Хърватска, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Италия. Крайна и основна цел е създаването на транснационален културен маршрут на територията на Югоизточна Европа. Проектът е финансиран от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). В рамките на проекта екипи от всички страни – партньори определиха след прецизен анализ 71 емблематични архитектурни образеца от различните периоди на тоталитарно управление във всяка от страните. Целта на проекта е изготвеният културен маршрут да получи статут „Маршрут на Съвета на Европа“, което ще бъде признание от Европейския Съюз, че той обединява културни ценности с общоевропейско значение и по този начин стимулира диалога между страните в Европа и тяхното културно развитие.

С кои обекти участва България?
България участва с 9 обекта в градовете София и Димитровград:
• Градоустройствен ансамбъл Ларгото (София),
• Паметник на съветската армия (София),
• Държавна резиденция Бояна (София),
• Комплекс Национален дворец на културата (София),
• Монумент „Знаме на мира“ (София),
• Дом-паметник на БКП (връх Бузлуджа),
• Градски център на Димитровград,
• Жилищен комплекс „Трети март“ (Димитровград),
• Парк „Пеньо Пенев“ (Димитровград).


Как са избрани обектите?
Чрез система от критерии, създадена специално за целите на проекта. Основен критерий е връзката на обекта с режима и степента, в която той демонстрира неговата идеология.

Защо точно тоталитарното наследство?
„ В множество малки и големи градове в Югоизточна Европа все още има значителен брой архитектурни следи от двата тоталитарни режима на 20-ти век. Често днешните демократични институции в тези територии се изправят пред предизвикателството как да съжителстват с това „неудобно” и „некомфортно” наследство. В действителност тези следи от режимите биха могли да се превърнат от болезнен спомен за миналото в източник на местно развитие, ако бъдат преосмислени и превърнати в ресурс, например чрез лостовете на културния туризъм. Проектът ATRIUM има за цел да проучи тази все още неизследвана възможност”, споделя арх. Емилия Кълева – ръководител на проекта за България.
Този проект е интересно предизвикателство - научен експеримент с проби на живо. Партньорите се надяват той да докаже, че сме дорасли да погледнем на историята отстрани, без да правим опити да я изтрием, да я преосмислим и така да опазим белезите от различните епохи в нашите градове.
АТРИУМ прави първата крачка в посока изследване на тази тема на наднационално ниво, за първи път това наследство се идентифицира като общоевропейско, споделено. Интересен факт е, че инициатор и водещ партньор на проекта е област в Италия, която е родното място на Мусолини.

АТРИУМ
Обекти България или Защо тези емблематични обеката са важно наследство

обект „Бузлуджа“


Защо е важен
Най-големият монумент в България, изграден за спомен и прослава на Партията. Строежът е връхна точка в културно-строителната епопея „1300 години България“ с редица строителни иновации, част от които биват патентовани. Богатата украса съчетава скулптура, стъклопластика, монументална мозайка (над 1000кв м), дело на над 20 бележити за времето си автори.
Знаете ли, че
Двете рубинени петолъчки на вертикалния пилон били специално направени в Съветския съюз и са три пъти по-големи от тези в Кремъл.

София:
обект Резиденция Бояна


Защо е важен
Замислена и осъществена като демонстрация на най-високо качество на архитектура, живот и обитаване. Един от най-добре запазените примери за тоталитарен лукс – сградите са разположени в много добра околна среда, качеството на строителството е безкомпромисно, използваните материали и нивото на изпълнение на детайлите са от най-високо качество за времето си.
Знаете ли, че
Комплексът е изцяло независим и осигурен със собствен ТЕЦ, пералня, оранжерии и неизвестен брой подземни съоръжения.

обект Монумент „Знаме на мира“


Защо е важен

Монумент „Знаме на мира“ е олицетворение на новата (тогава) културна политика на Людмила Живкова за „преобразуване на действителността по законите на красотата“. В елементите на композицията има много символика, свързана едновременно с камбаната и детската игра. Изграждането на такъв монумент излиза извън тоталитарната рамка и показва режима като отворен към света чрез детското творчество.


Знаете ли, че
Българската камбана тежи точно 1300 кг (за да направи препратка към предстоящото юбилейно честване на 1300-годишнината от основаването на българската държава, разбира се)

обект НДК


Защо е важен

Всъщност това е все още най-големият мултифункционален център в Югоизточна Европа. Изграден към края на режима в България, „дворецът“ е последният сериозен опит за демонстрация на идеологическа и материална мощ. Иронично е, че НДК е замислен като „народен“ дворец на общодостъпната, „неелитарна“ култура, в който всеки член на социалистическото общество да се чувства като у дома си, а всъщност и през соца, и дори днес има фактическа забрана за достъп до всички зони в сградата, извън официалния маршрут до съответното пространство за културна изява, което е отворено в момента.

Знаете ли, че
Новата управа на НДК замисля различни туристически турове, един от които, “Потайностите на НДК”, ще покаже неизвестната страна на главната сграда, включително личните апартаменти на Тодор Живков и Людмила Живкова.

обект Ларгото

Защо е важен

Ларгото (или комплексът от сградите на бившия Партиен дом, Президентството, Министерски съвет, хотел Шератон и ЦУМ) е най-значителната градоустройствена намеса в новата история на София. Това е най-сериозният опит и до днес за изграждане на представителен архитектурен ансамбъл с държавни функции. Градоустройствено представлява красив план-орнамент, характерен за градоустройството на тоталитарните общества по принцип. Плод е на колективно творчество под силното и определящо съветско влияние, еталон за „соцреализъм“.


Знаете ли, че
И до днес няма обяснение за трапецовидния план на Партийния дом. Вероятно е търсена символна връзка с контура на Кремъл.

обект Паметникът на Съветската армия

Защо е важен

По политически причини е изграден паметник в чест на събитие, което всъщност не се е случило – Съветската армия не е освободила България, както твърди надписът на постамента. Дори само този факт сам по себе си превръща паметника във важен културно-исторически документ.
Понастоящем Паметникът е обект на разгорещени дискусии, а междувременно околното пространство отдавна е забравило тоталитарното му минало и се е самоорганизирало като естествен градски център за срещи, велоакробатики, игри на уличен баскетбол, тенис на маса и тийнейджърски раздумки.

Знаете ли, че
В създаването на скултурните му групи са взели участие повечето значими български скулптури от онова време.

Димитровград : Обект Централна градска част

Защо е важен

Димитровград и неговият център е живо свидетелство за държавното планиране от епохата на тоталитаризма и развитието на обществото и неговите разбирания от това време. Той е ценност заради уникалната реализация на голяма част от проектите за този идеален социалистически град. Градският център носи неповторим характер на ансамбъл с монументален архитектурен образ и активно участва в живота на града чрез функциите си.


Знаете ли, че

Димитровград е явление в архитектурата и градоустройството – проектиран и построен като напълно нов град в неговата цялост, с всичките му основни социални сфери с Постановление на Министерски съвет на НРБ от 1947г. Друг такъв случай у нас нямаме. Броят се на пръсти тези нови градове и в Европа.
Веднага след обявяване на създаването си, Димитровград се превръща в емблема на победилия тоталитарен режим, пример за изграждането на подобни обекти (промишлени селище) в цялата страна (Мадан, Рудозем, Девня).

Обект Ансамбъл Бул. “3-ти март”

Защо е важен

Ансабълът е част от пространствена структура - вторичен градски център с добре мащабирани вътрешно-квартални пространства. Постигната е монументалност, подкрепена с архитектурни средства от неокласицизма, но и от българското Възраждане. С изграждането на площада кварталът, който е работнически по своя замисъл и е предназначен за работещите в химическата промишленост, получава своя център.

Знаете ли, че

Ансамбълът демонстрира убедително читалището като нов тип сграда – средище за пролетарско възпитание, пропаганда и комунистическа култура, иззело някои от символните функции на църквата. Нов тип е и общежитието за работници - сграда със социални, но и контролиращи и наказателни функции.

Обект Парк „Пеньо Пенев”

Защо е важен

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е създаден с новаторски замисъл, посветен на бригадирското движение и на емблематичния за социалистическата поезия поет Пеньо Пенев. Използват се и се превръщат в художествени паркови образи идеите, представящи бригадирското движение чрез поезията на Пенев. Паркът е пример за най-добър и ненатрапчив начин на съжителство на скулптурата и архитектурата с парковата среда - синтез между природа и изкуство.


Знаете ли, че

Парк „Пеньо Пенев” е част от зелената система на гр. Димитровград, създадена да служи не само за естетическа наслада и почивка на населението, но преди всичко да подобри микроклимата в града, заради промишлеността.