amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

За най-красиво проектирано и изпълнено външно оформление на сграда с материали Баумит беше връчен почетният кристален куб в четири категории: “Еднофамилни къщи – ново и възстановително строителство”, “Възстановително строителство” и “Жилищни сгради – ново строителство” и “Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство”, както и специалната награда на фирма “Баумит България” ЕООД.

В конкурса “Фасада на годината 2009”, който бе обявен през м. март 2009 година, участваха 110 завършени през 2009-та година обекти, от които 22 са в категория “Еднофамилни къщи – ново и възстановително строителство”, 15 в категория “Възстановително строителство”, 54 в категория “Жилищни сгради – ново строителство” и 19 в категория “Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство”.

Всички кандидатстващи фасади бяха публикувани на интернет страницата на Баумит България www.baumit.bg, като за втори път се даде възможност и на студентите от УАСГ, този път чрез гласуване он-лайн, да излъчат своята фасада-фаворит, която да спечели наградата «Фасада на студента».

Оригиналните решения се оценяваха от компетентно жури, начело с арх. Лило Попов – член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България.

Тържествената церемония по връчване на почетния кристален куб на Баумит се състоя на 11. март 2009 г. (четвъртък) от 19.00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата.

Като социално ангажирана фирма, “Баумит България” си поставя за цел да поощрява изявени студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. На тържествената церемония по връчването на наградите в конкурса « Фасада на годината 2009» бяха съобщени имената на новите 11 Баумит-стипендианти.


НАГРАДЕНИ ОБЕКТИ ОТ КОНКУРСА „ФАСАДА НА ГОДИНАТА” 2009

1. Категория „Административни и обществени сгради и хотели”

Наградите в категорията връчва инж. Иван Бойков – Изпълнителен директор на Камарата на строителите в България и член на журито.

В категория „Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство” бяха редовно представени съгласно условията на конкурса общо 19 обекта.


ТРЕТА НАГРАДА в категория „Административни и обществени сгради и хотели” спечели:

Информационен център за техническо обслужване на граждани в Община Павликени, гр. Павликени, бул. Руски №4

Проектант: ВАРИАНТ - Р ЕТ, арх. Румяна Брайнова

Изпълнител и заявител: РОСИЦА - 99 АД

Инвеститор: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Почетната грамота за трето място получи инж. Емануил Манолов, заявител в конкурса и управител на фирмата-изпълнител РОСИЦА - 99 АД.


ВТОРА НАГРАДА в категория „Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство”

Обект 46

Бизнес център Платинум Плаза, гр. София, ул. Бачо Киро №30

Проектанти: ЛП Консулт ООД, арх. Атанас Панов, арх. Радослав Иванов

Изпълнител и заявител: СТАНИЛОВ ЕООД

Инвеститор: БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП ООД

Почетната грамота и паричната награда за второ място бе връчена на инж. Георги Станилов, заявител в конкурса и управител на фирмата-изпълнител СТАНИЛОВ ЕООД.


„ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2009”

в категория „Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство” спечели:

Обект 24

Офис сграда, гр. Бургас, ул. Александровска №12

Проектант: ИНОАРХ ЕООД, арх. Илка Дишлиева

Изпълнител: СМК Монтажи АД

Инвеститор и заявител:Ти Ви хотел ООД

Г-н Владимир Колев – управител на фирмата-инвеститор Ти Ви Хотел ООД и заявител в конкурса стана притежател на кристалния куб на Баумит „Фасада на годината 2009”.


2. Категория „Възстановително строителство”

Г-жа Венелина Гочева – член на журито и Главен редактор на вестник „24 часа”, който е официален медиен партньор на конкурса, връчва трите награди в категория „Възстановително строителство”.

В категория “Възстановително строителство” бяха представени съгласно условията на конкурса общо 15 обекта.


ТРЕТА НАГРАДА в категория „Възстановително строителство” получи фасадата на обект:

Обект № 89

Община Павликени, гр. Павликени, бул. Руски №4

Изпълнител и заявител: СТРОЙГАЗ ООД

Инвеститор: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Г-н Иван Трайков, управител на фирма „Стройгаз” ООД, която е изпълнител на обекта и заявител в конкурса получи почетната грамота и паричната награда за трето място в категория „Възстановително строителство”.


ВТОРА НАГРАДА в категория „Възстановително строителство” отиде при обект:

Обект 45

Административна сграда, гр. София, ул. Сердика №20

Проектант: БОЛКАН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД, арх. Анна Неврокопска

Изпълнител и заявител: БИЛЯНА 2000 ООД

Инвеститор: частно лице


На г-н Билян Белчев, управител на фирма БИЛЯНА 2000 ООД, която е изпълнител на обекта и заявител в конкурса, бе връчена почетната грамота и парична награда за второ място в категория „Възстановително строителство”.


ПРИЗА „ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2009”

в категория „Възстановително строителство” спечели фасадата на обект:

Обект 72

Офис сграда на ЗАД Енергия, гр. София, бул. Ал. Дондуков №33

Проектант: КЕА, арх. Сийя Тилкова

Изпълнител и заявител: ЛУКСБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Инвеститор: Застрахователно акционерно дружество ЕНЕРГИЯ

Г-жа Гочева връчи кристалния куб „Фасада на годината 2009” в категория „Възстановително строителство” на инж. Петьо Петров, управител на фирма ЛУКСБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД, която е заявител в конкурса и изпълнител на обекта.


3. Категория „Еднофамилни къщи” – ново и възстановително строителство:

В категория “Еднофамилни къщи” бяха редовно представени съгласно условията на конкурса общо 22 обекта.

Доц. д-р арх. Недялко Бончев съобщи номинациите в категория „Еднофамилни къщи” и връчи трета и втора награда в тази категория.


ТРЕТА НАГРАДА в категория „Еднофамилни къщи” получи обект:

Обект № 52:

Еднофамилна къща, гр. Плевен, ул. 10-ти декември №37

Проектант: ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ, арх. Иво Петров

Изпълнител и заявител: ГИМ - СТРОЙ ЕООД

Инвеститор: частно лице

Доц. д-р Недялко Бончев връчи на г-н Георги Минковски, управител на фирма ГИМ - СТРОЙ ЕООД, която е изпълнител на обекта и заявител в конкурса, почетна грамота и парична награда за трето място в категория Еднофамилни къщи.


ВТОРА НАГРАДА в категория „Еднофамилни къщи” отиде за фасадата на обект:

Обект № 58:

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Баня

Проектант: арх. Ирина Садкова

Изпълнител: по стопански начин

Инвеститор и заявител: Иван Нанев

Г-н Иван Нанев – инвеститор на обекта и заявител в конкурса получи от доц. д-р инж. Недялко Бончев почетна грамота и парична награда за второ място в категория „Еднофамилни къщи”.


Наградата „Фасада на годината 2009” в категория „Еднофамилни къщи” връчи арх. Тодор Абаджиев – миналогодишен носител на приза „Фасада на годината 2008” за „Еднофамилна къща” в гр. Пловдив.

ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2009

в категория „Еднофамилни къщи” получи обект:

Gentle House, гр. София, м. Киноцентър III, ул. Димитър Димитрoв №4

Проектант: ИРА ЕООД, арх. Атанас Панов

Изпълнител, инвеститор и заявител: М.И.Н.Т. ЕООД

Кристалният куб отиде при г-н Христо Стефанов, управител на фирма МИНТ ООД, която е заявител в конкурса и инвеститор и изпълнител на обекта”.


4. Категория „Жилищни сгради – ново строителство”

Арх. Лило Попов – председател на журито и член на управителния съвет на Съюза на архитектите в България съобщи номинираните в тази категория 6 фасади и връчи наградите в категория „Жилищни сгради – ново строителство”.

Категория „Жилищни сгради – ново строителство” отново беше най-оспорваната. 54 фасади, изпълнени през 2009 г., се бореха да притежават почетния куб на Баумит.


ТРЕТА НАГРАДА в категория „Жилищни сгради – ново строителство” спечели фасадата на обект:

Обект № 68:

Апартаментен комплекс „Сейнт Джордж”, гр. Банско, м. Шипоцко

Проектанти: А.С.А. - Архитектурно строителна асоциация ООД, доц. д-р арх. Калин Тихолов, проф. д-р арх. Огнян Грозев

Изпълнител и заявител: ГБС БЛАГОЕВГРАД АД

Инвеститор: САНАРА БУЛФЕСТ 97 ЕООД

Арх. Лило Попов връчи наградата на инж. Георги Ризов, изпълнителен директор на фирма ГБС Благоевград АД, която е изпълнител на обекта и заявител в конкурса.


ВТОРА НАГРАДА в категория „Жилищни сгради – ново строителство” спечели фасадата на обект:

Обект № 105:

Магазини и жилищни сгради, гр. Хасково, ул. Македония

Проектант: арх. Тодор Грозев

Изпълнител и заявител: АКВА 3 ООД

Инвеститор: ИП ЗАГОРА ФИНАКОРП АД

Г-н Красимир Бузов от фирмата – изпълнител и заявител в конкурса АКВА 3 ООД получи от арх. Попов почетна грамота и парична награда за второ място в тази оспорвана категория.


„ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2009”

В КАТЕГОРИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО” отиде при фасадата на обект:

Обект № 115:

Жилищен комплекс „ВЕРТУ”, гр. София, м. Витоша ВЕЦ Симеоново, ул. Константин Петканов №21

Проектанти: ЕЛИТ СТУДИО ЕООД, арх. Калин Диков, арх. Андрей Арнаудов

Изпълнител, инвеститор и заявител: М.И.Н.Т. ЕООД

Г-н Христо Стефанов, управител на фирмата-инвеститор М.И.Н.Т. ЕООД и заявител в конкурса получи за втори път тази вечер почетния куб на Баумит, този път в категория „Жилищни сгради - ново строителство”.


5. Фасада на студента

Арх. Пламен Братков, миналогодишен носител на приза, връчи наградата „Фасада на студента 2009”.


Николай Бъчваров – управител на Баумит България и член на журито поздрави участниците в конкурса и обяви Специалната награда на Баумит България:

6. СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на фирма Баумит България ЕООД отиде при

ПРОГРАМА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ „ОБНОВЕН ДОМ”, програма с изключително голяма обществена значимост за подобряване на жизнената среда на населението в България.


В тазгодишния конкурс „Фасада на годината” участват 5 санирани по проекта многофамилни жилищни сгради. Инвеститори на санирането са ПРООН, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и етажните собственици:

Обект № 6:

Обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Гоце Делчев,

бул. Гоце Делчев №21

Проектант: ПРОЕКТАНТСКО БЮРО БАРЧИНИ, арх. Инка Аврамова

Изпълнител и заявител: СГРАДОСТРОИТЕЛ АД


Обект № 7:

Обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Гоце Делчев,

ул. Симеон Радев №15

Проектант: АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Изпълнител и заявител: СГРАДОСТРОИТЕЛ АД


Обект № 64:

Жилищен блок, гр. Благоевград, жк Запад, бл. №15

Проектанти: АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, арх. Янко Янков, арх. Борис Хинов

Изпълнител и заявител: БОДРОСТ 96 ЕООД


Обект № 65:

Жилищен блок, гр. Благоевград, жк Запад, бл. №17

Проектант: СОЛЕР ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД, арх. Александър Генчев

Изпълнител и заявител: БОДРОСТ 96 ЕООД

Инвеститор: МРРБ - ПРООН и етажни собственици


Обект № 66:

Жилищен блок Преслав №1, гр. Благоевград, ул. Петко Д. Петков №2

Проектанти: АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, арх. Янко Янков, арх. Борис Хинов

Изпълнител и заявител: БОДРОСТ 96 ЕООД

Инвеститор: МРРБ - ПРООН и етажни собственици


Български партньор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с Националната стратегия за обновяване на жилищните сгради. Основната цел на инициативата е да се оказва техническа, организационна и финансова помощ на собствениците на жилища в сгради в режим на етажна собственост, които желаят заедно да обновят жилищния си блок. Ефектът е както икономически, така и социален - обитателите на над 1000 домакинства отчитат значително намаление на разходите си за отопление и вече живеят в обновени сгради.

Г-жа Татяна Стоянова – ръководител на проекта «Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради, получи кристалния куб на Баумит за Специална награда «Фасада на годината 2009».