amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

С вълнуващо тържество в Централния дом на архитекта в София, организирано от САБ и сдружение „Кольо Фичето”, архитектурната колегия чества 80-годишния юбилей на ст. н. с.арх. Живко Желев. Колеги, приятели, ученици и близки почетоха юбиляря. Безрезервно отдаване на архитектурата и безспорни професионални постижения бележат творческия път на арх. Желев , който и в момента работи активно като проектант. Освен това е авторна материяли и водещ рубрики в редица издания от специализирания печат в областта на архитектурата и строителството. Носител е на Сребърен плакет „Кольо Фичето”/1968/, Народен орден на труда – златен /1980/, Голямата награда на Световното биенале на архитектурата /1981/ за филма „Втората природа”. Поздравления от името на САБ поднесе неговият председател арх. Георги Бакалов. Словата на колегите, учениците, приятелите и почитателите на арх. Желев бяха изпълнени с признание, благодарност и обич към човека и твореца. Впечатляваща бе юбилейната изложба от проекти и реализации на арх. Желев, открита в една от залите на Дома на архитекта. Тя разкрива философията,която той отстоява в дългогодишната си творческа работа, защитавайки пластичното начало в архитектурата като изкуство – художественият образ да носи духа и атмосферата на традицията, пресъздадена със средствата на съвременната архитектура.