amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction


БУМ/ РУМ
Нова Естонска архитектура
Изложение на сдружението на естонските архитекти Куратор: Пиле Епнер
Работен състав: Карли Луик, Маргит Мутсо, Инга Раукас Организатор на изложението: Инга Раукас Графичен организатор: Туули Ауле
Фотограф на изложението: Мартин Сиплане
Фотографи: Индрек Алман, Андрес Апвар, Рейо Авасте, Кайдо Хаген, Олег Хартсенко, Айво Калас, Тонис Кимел, Лаури Кулпсо, Андрус Кьоресар, Лаур Лаанемаа, Тьону Лайгу, Арне Маасик, Ингмар Муусикус, Урмас Ойа, Питер Зере, Тарно Хане Варес, Тиит Вермее, Кале Весар
Благодарим на: Естонски Културен Капитал

В годините от 2000 - 2008 Естония преживя огромен ръст в икономиката. Започналият през втората половина на 90-те години и получилият истински размах в началото на 21 век бум в строителството промени бързо и изоснови външния вид и атмосферата на естонските градове. Стабилната икономика, повишаването на жизнения стандарт и предлагането на изгодни банкови кредити предизвикаха в постсъветския малък град ситуация, при която вътре в градовете се извисяват стъклени кули и кранове, а извън градовете върху някогашните полета се простират цели села от недвижими имоти. Като с магическа пръчка се изпълни желанието на много естонци - да работят в западен голям град и да живеят в частна къща с градина. Обаче цената за едно ориентирано към успеха и богатството общество е фрагментарното, търгуващо и социално еднопланово градско пространство, където няма достатъчно място за комуникация, занимания и просто за съществуване.

Според съвременната градска теория отделната сграда е подчинена на обкръжаващата среда, като тя има второстепенно значение в градската среда. За създаването на единна и ориентирана към хората градска среда основополагащи са твърди принципи на планиране, които в Естония до сега липсват. Градското планиране по имоти е причина за хаоса, в който архитектът, със своето творчество - с възникващите сгради - създава и влияе върху ново пространствено, културно и социално качество, носи голяма отговорност, да направи средата жизнена. Неизбежно условие за архитектурния и градски успех е наличието на образован и открит възложител, но архитектът притежава силата да овладее пространствения хаос, да го използва в положителна насока, да го насочва и да му придаде смисъл.

Изложението на сдружението на естонските архитекти се концентрира върху най-доброто от съвременната архитектура, възникнала при хаотични местни условия. Плодовете на днес вече поутихналият строителен бум са не само анонимни офис-сгради, търговски центрове и каталожни къщи - има и много образци на забележителна и съобразена с контекста архитектура. Изложението няма претенции за комплексен поглед върху ситуацията на строителния пазар, а представя обекти, които по един или друг начин са впечатляващи и забележителни.

За работния състав, който се състои от изкуствоведка и трима архитекти, заедно с изящната архитектурна идея и качеството на изпълнението основен критерий при избора беше и контекста, в който влиза сградата - контекстът в смисъл на ландшафта, градското пространство и средата, както и социалната среда. Успешната архитектура е свързана както с този, който я ползва, така и с обкръжаващата среда и предлага нови начини за придвижване, комуникация и живот.

Главен визуален акцент на изложението са панорамните снимки, с чиято двуизмерност се прави опит да се предаде въздействието на пространството и атмосферата, които една нова сграда предизвиква в обкръжаващата среда. Къщите на тези снимки не са сами за себе си, всяка от тях комуникира с този, който я ползва и с обкръжаващата среда както може и така става част от цялото. Обектите на изложението се придружават от мислите и коментарите на авторите, които отварят на посетителя още едно пространствено измерение - менталното пространство, което се крие зад всяко реално, построено пространство и което често се възприема само подсъзнателно от посетителя-потребителя.

Изложението е разделено по теми и представя най-важните области от строителния ландшафт за периода: „ Светлините на големия град", „ Култура и символи", „Градовете строят", „Модерни работни атмосфери", „Пространства за свободното време", „ Пластове на времето", „ Стари квартали", „Нови квартали", „Идеален дом"


Приятно забавление!

Technostroi.com