amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

По случай студентския празник 8-ми декември, фирма „АМФИОН” ЕООД с управител арх. Борислав Богданов съвместно със Съюз на Архитектите в България и със съдействието на Архитектурен факултет на УАСГ за осма поредна година провежда конкурс в памет на арх. Димитър Богданов. Връчването на едногодишна стипендия в размер на 200 /двеста/ лева на месец, е с цел подпомагането на млади таланти в българската архитектура. Чест ни прави присъединяването на САБ към мероприятието за стимулиране на млади студенти от 2004 г. досега. Двете стипендии, които те връчват са в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. на месец за учебната 2010/2011 г. Решението им за тази награда значително повиши интереса към мероприятието не само от страна на студентите, но и от архитектурните среди в България.

Арх. Димитър Богданов е измежду тези таланти, чието име е известно повече извън пределите на страната, а популяризирането на името му, макар и посмъртно е едно допълнение към националната ни култура. Творчеството му е внушително, както по обем, така и по съдържание и естетически стойности, което поставя основите на цяла школа в българската архитектура .

С тази стипендия пожелаваме на младите арихтекти да достигнат неговият творчески размах, както по брой реализации така и по значимост

Журирането на проектите ще се извърши на 29.11.2010 г. в Изложбената зала на УАСГ, а награждаването ще бъде отпразнувано с коктейл на 02.12.2010 г. от 16.00 ч.