amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Градоустройство

Кръглата маса на Chivas Regal

На 18-ти април ще се състои дискусия на тема “Строителство” като част от платформата Chivas 12 Стола . На кръглата маса ще застанат шестима утвърдени професионалисти в сферата, а срещу тях сядат шестима млади “амбиции”, които ще внесат нов поглед върху ситуацията. Заедно, в открита дискусия, те ще се опитат да посочат проблемите в областта си, както и възможните им решения.

Дискусията ще се фокусира върху няколко основни теми: кои сектори от бранша търпят развитие в условия на икономическа криза, как може да се поощри развитието на инфраструктурата и транспортното строителство, какви са проблемите пред строителните фирми в България, какви са пречките за бранша, що се отнася до енергийната ефективност и сградния фонд, какво е състоянието на нормативната база и, разбира се, какво е качеството на университетското образование по специалността.

Водещи на дискусията ще бъдат телевизионните журналисти Евгения Атанасова и Михаил Заимов. След срещата ще бъде изготвен манифест с основните точки от разговора. Той ще поеме по своя път с добрата цел да провокира истински промени.

Всеки с интерес към сферата може да участва като гласува за “опитните” или предложи проблеми за обсъждане на Chivas 12 Стола . Желаещите да се включат в кръглата маса от позицията на амбиции, също могат да кандидатстват на сайта.

Проектът Chivas 12 Стола е платформа за развитие и промяна в сферите с пряко влияние върху заобикалящата ни среда. Тя се стреми да събира професионалисти, които ценят работата си и имат мисъл за бъдещето. Тези съвременни рицари виждат конкретни проблеми с конкретни решения. Дискусията “Строителство” е осма от поредицата, като я предхождат тези на тема “Архитектура”, “Технологии”, “Реклама”, “Икономика”, “Журналистика”, “Изкуство” и “Право”.

Chivas 12 Стола

 
Sunday, 23 August 2009 00:02

Deutsche Bank creates New International Centre at the London School of Economics
London, UK – Deutsche Bank Chairman Josef Ackermann and London School of Economics Director Howard Davies announced the creation of LSE Cities, an international centre for urban excellence, with an endowment of £1 million from Deutsche Bank each year over a period of five years. Read more...
 
Saturday, 22 August 2009 15:50

Ставаме все по-зависими от транспортни средства в градската среда и причината не винаги се дължи на големите разстояния или времеви ограничения. Всъщност много често се случва да не си даваме сметка, че преминаването на едно разстояние с кола и пеша е почти равностойно като времеви интервал. В градската среда определено предимство имат превозните средства пред пешеходиците. Тротоарите стават все по-тесни за сметка на уличните платна. Хората вече предпочитат да използват градски транспорт или личен автомобил дори за къси разстояния, въпреки всички очевидни недостатъци като задръствания, чакане по спирки и т.н. В различни градове и държави се основават дружества и асоциации на пешеходците, една от тях е Walk 21, която дори има своя харта

Read more...
 

Обявен на първо обявяване за пореден път: ПУП на м.Център-Западно направлени, София. Можете да го видите на сайта на Столична община: www.sofia-agk.com

Read more...